Định nghĩa hiđrocacbon no là?

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Định nghĩa nào là sau đó là đích về hiđrocacbon no ?

  Bạn đang xem: Định nghĩa hiđrocacbon no là?

  • A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có duy nhất một links đơn nhập phân tử.
  • B. Hiđrocacbon no là phù hợp hóa học cơ học chỉ mất chứa chấp links đơn nhập phân tử .
  • C. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ mất chứa chấp links đơn nhập phân tử.
  • D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon với chứa chấp links đơn nhập phân tử.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 85924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: Cách chèn ảnh vào Powerpoint chi tiết, dễ thực hiện

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: Tìm nghiệm của đa thức - Đa thức một biến

CÂU HỎI KHÁC

 • Dãy bao gồm những hóa học thuộc tính với ancol etylic là sản phẩm nào?
 • Sản phẩm chủ yếu khi đun rét butan-2-ol với H2SO4 quánh ở 170oC?
 • Điều chế ancol etylic kể từ hóa học nào là sau đó là cách thức sinh hóa ?
 • Chất ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là hóa học nào là sau đây?
 • Có toàn bộ từng nào đồng phân ankin C5H8 thuộc tính được với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa?
 • Cho 11 gam láo lếu phù hợp 2 ancol no đơn chức , tiếp nối nhau nhập sản phẩm đồng đẳng thuộc tính với Na dư nhận được 3,36 lít H2 ( đkt
 • Hiđrocacbon mạch hở có một links song nhập phân tử là hóa học nào là sau đây?
 • Xác lăm le CTPT của X biết crackinh trọn vẹn tiện thể tích ankan X nhận được phụ vương thể tích láo lếu phù hợp Y (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ chừng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 vì thế 12?
 • Sản phẩm nhận được khi đun rét etylclorua nhập hỗn hợp chứa chấp KOH và C2H5OH ?
 • Xác lăm le A biết C2H2 + H2O → A?
 • Tính % của anken biết mang lại 3,36 lít ( đktc) láo lếu phù hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam?
 • C8H10 với từng nào kết cấu chứa chấp vòng benzen ?
 • Cho ankin X với công thức kết cấu CH3-C≡C-CH(CH3)-CH3. Tên của X là 
 • Hãy thám thính B biết CH4 → A → B → C → Cao su buna?
 • Cho isopren phản xạ cùng theo với hỗn hợp Br2 bám theo tỉ trọng mol 1:1 số dẫn xuất đibrom nhận được là?
 • Công thức phân tử của axetilen là?
 • TNT ( 2, 4,6 –Trinitro toluen ) được pha chế vì thế phản xạ của toluen với láo lếu phù hợp bao gồm HNO3 quánh và H2SO4 quánh, nhập
 • Sản phẩm chủ yếu khi mang lại cho but-1-en thuộc tính với hỗn hợp HBr là?
 • Đốt cháy trọn vẹn một ancol đơn chức (X) nhận được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O .Xác lăm le công thức phân tử của X?
 • Phản ứng nào là ko xẩy ra nhập sô 4 phản xạ sau?
 • Thuốc demo dùng để làm phân biệt benzen, toluen, stiren là?
 • Stiren ko phản xạ được với những hóa học nào là nhập số những hóa học sau đây?
 • Khi mang lại buta-1,3-dien thuộc tính với H2 ở nhiệt độ chừng cao, với Ni thực hiện xúc tác, rất có thể thu được:
 • Có toàn bộ từng nào đồng phân kết cấu với công thức phân tử C5H12 ?
 • Định nghĩa hiđrocacbon no là?
 • Phản ứng đặc thù của hiđrocacbon no là phản xạ nào?
 • Cho sơ vật dụng đem hóa : But-1-en + HCl → A ; A + NaOH → B; B+ H2SO4  → E. Tên của E là
 • Người tao pha chế CH4 vì thế phản xạ nào là sau đây?
 • Số hóa học nhập sản phẩm thực hiện nhạt nhẽo màu sắc hỗn hợp nước brom là?
 • Thuốc demo phân biệt những hóa học khí etilen, axtilen, metan là?
 • Xác lăm le m biết nhen cháy trọn vẹn m gam láo lếu phù hợp X bao gồm CH4, C3H6 và C4H10 nhận được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O?
 • Sản phẩm chủ yếu nhận được khi Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en là hóa học nào là sau đây?
 • Số đồng phân anken của C4H8 là
 • Thước demo phân biệt Glyxerol và ancol etylic là?
 • Công thức của đồng đẳng Benzen là?
 • Xác lăm le CTPT Hidrocacbon biết nhen cháy trọn vẹn láo lếu phù hợp 2 hiđrocacbon tiếp tục nhập sản phẩm đồng đẳng nhận được 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O?
 • Tính V biết Dẫn V lít (ở đktc) hh X bao gồm axetilen và hiđro trải qua ống sứ đựng bột niken nung rét, nhận được khí Y. Dẫn Y nhập lượng dư AgNO3 nhập dd NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí cút thoát khỏi hỗn hợp phản xạ vừa vặn đầy đủ với 16 gam brom và còn sót lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O?
 • Lấy 8,6 gam X thuộc tính không còn với hỗn hợp brom (dư) thì lượng brom phản xạ là 48 gam. Mặt không giống, nếu như mang lại 13,44 lít (ở đktc) láo lếu phù hợp khí X thuộc tính với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 với nhập X là
 • Sản phẩm nhận được khi lão hóa etilen vì thế hỗn hợp KMnO4 t?
 • Xác lăm le X nhập sơ vật dụng phản xạ sau: CH3-C≡CH + AgNO3/NH3 → X + NH4NO3?

AANETWORK

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA

BÀI VIẾT NỔI BẬT