Thiết Lập, Cấu Hình Bộ Định Tuyến Mạng - Router Network

Router-Network.vn là website cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để thiết lập bộ định tuyến mạng Router WiFi của tất cả các hãng (thương hiệu) Router thông dụng hiện nay.

router network

Để cấu hình cho Router thì bạn cần đăng nhập vào trang quản trị của Router với các thông số đăng nhập mặc định từ nhà sản xuất cung cấp (thường được ghi ở mặt sau Router) với 2 thông số chính là: Địa chỉ IP đăng nhập và Tài khoản đăng nhập

Địa chỉ IP thông dụng để cấu hình Router Network

Dưới đây là danh sách các địa chỉ IP phổ biến để đăng nhập vào quản lý, cấu hình các bộ định tuyến mạng Router Network

192.168.1.1
192.168.0.1
 

Tài khoản đăng nhập mặc định Router Network

Thông thường địa chỉ IP đăng nhập và mật khẩu mặc định để đăng nhập vào Router Network được các nhà mạng ghi ở mặt sau Router như mẫu sau

router default username password

Địa chỉ IP: 192.168.1.1
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin
Địa chỉ IP: 192.168.0.1
Tên đăng nhập: admin hoặc 123456
Mật khẩu: admin
Địa chỉ IP: 192.168.1.254
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin
Địa chỉ IP: 192.168.10.1
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin
Địa chỉ IP: 192.168.2.1
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin hoặc 123456