Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ 11, Đầy Đủ Chi Tiết Nhất

Hóa cơ học là 1 trong phần kỹ năng và kiến thức rất rất rộng lớn. Để tìm hiểu làm rõ rộng lớn về hóa cơ học, hãy nằm trong VUIHOC tìm hiểu hiểu về kiểu cách phân loại, gọi thương hiệu, công thức chất hóa học, những bộ phận links, đồng đẳng, đồng phân và những loại hidrocacbon qua chuyện nội dung bài viết sau.

1. Khái niệm hóa hữu cơ

Hợp hóa học hữu cơ là những phù hợp hóa học của cacbon (trừ những phù hợp hóa học giản dị và đơn giản như CO, CO2, HCN, những muối bột cacbonat, muối bột xianua hoặc muối bột cacbua,…).

Bạn đang xem: Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ 11, Đầy Đủ Chi Tiết Nhất

Hóa học tập cơ học là ngành chất hóa học nghiên cứu và phân tích về những phù hợp hóa học cơ học.

- Đặc điểm cấu tạo: 

 • Bắt buộc cần chứa chấp nguyên vẹn tử Cacbon (C) nhập bộ phận của phù hợp hóa học cơ học. Các nguyên vẹn tử C links cùng nhau và links với những nguyên vẹn tử không giống, thông thường là với Hidro (H), tiếp sau đó cho tới Oxy (O), Nito (N), một số trong những phù hợp hóa học chứa chấp cả lưu hoàng (S) và Photpho (P),… 

 • Liên kết chất hóa học trong số phù hợp hóa học cơ học đa số là links nằm trong hóa trị.
  Các phản xạ thông thường ra mắt lờ lững và ko xẩy ra trọn vẹn, ko ra mắt bám theo một phía chắc chắn.
  Số lượng những phù hợp hóa học cơ học lên đến mức khoảng tầm 10 triệu hóa học, nhiều hơn thế hẳn đối với con số những hóa học vô sinh chỉ có tầm khoảng 100.000 hóa học.

   

hợp hóa học cơ học - đại cương hóa hữu cơ

- Tính hóa học vật lý:   

 • Dễ cất cánh tương đối, nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ chừng sôi thấp, tầm thường bền với nhiệt độ chừng, dễ dàng cháy rộng lớn đối với những phù hợp hóa học vô sinh. 

 • Đa số những phù hợp hóa học cơ học ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều trong số dung môi cơ học.

- Tính hóa chất :

 • Hầu không còn những phản xạ thông thường ra mắt lờ lững ko xẩy ra trọn vẹn và ra mắt theo khá nhiều khunh hướng không giống nhau, tạo nên lếu láo phù hợp nhiều thành phầm.

2. Phân loại và gọi thương hiệu những phù hợp hóa học hữu cơ

2.1. Phân loại những phù hợp hóa học hữu cơ

Hợp hóa học cơ học thông thường được phân trở nên 2 loại:

- Hiđrocacbon: Trong phân tử chỉ chứa chấp nhị yếu tắc là C và H. Hiđrocacbon lại được phân thành những group nhỏ.

 • Hiđrocacbon no: chỉ mất những links đơn (CH4, C2H6,…) 

 • Hiđrocacbon ko no: đem cả những links đơn và links song, links tía (C2H4, C2H2,…) 

 • Hiđrocacbon thơm: đem vòng benzen nhập phân tử (C6H6, C7H8,…).

- Dẫn xuất của hidrocacbon: Trong phân tử ngoài các yếu tắc C và H thì còn chứa chấp những yếu tắc khác ví như O, N, Cl, S, P..,…

 • Dẫn xuất halogen: CH3Cl, C6H5Br,…

 • Ancol: CH3OH, C2H5OH,…

 • Axit: CH3COOH,...

 • Anđehit: HCHO, CH3CHO,…

 • Phenol: C6H5OH,…

 • Xeton: CH3COCH3,…

 • Este: CH3COOC2H5,…

 • Ete: CH3CH2OCH2CH3,…

phân loác hợại cp hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Phân loại theo mô hình mạch Cacbon:

- Mạch hở: Các yếu tắc chất hóa học cấu hình nên mạch ở dạng trực tiếp hoặc ko đóng góp trở nên vòng kín.

 • Mạch thẳng: Cấu trúc mạch ở dạng trực tiếp.

 • Mạch nhánh: Cấu trúc mạch đem phân nhánh.

- Mạch vòng: Các yếu tắc chất hóa học cấu hình nên mạch đóng góp vòng lại trở nên dạng vòng kín.

 • Đồng vòng: những nguyên vẹn tử Cacbon đóng góp vòng lại tạo nên trở nên vòng kín.

 • Dị vòng: Vòng kín được tạo nên trở nên kể từ những nguyên vẹn tử C và đem sự nhập cuộc của những nguyên vẹn tử của yếu tắc chất hóa học khác ví như O, N,…

2.2. Gọi thương hiệu những phù hợp hóa học cơ học (Danh pháp hữu cơ)

2.2.1. Tên gọi khối hệ thống bám theo danh pháp IUPAC

Tên gốc - chức: thương hiệu phần gốc + thương hiệu phần tấp tểnh chức

gọi thương hiệu phù hợp hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Tên thay cho thế: thương hiệu phần thế + thương hiệu mạch C chủ yếu + thương hiệu phần tấp tểnh chức

tên thay cho thế - đại cương hóa hữu cơ

Để gọi thương hiệu một cơ hội đúng đắn những phù hợp hóa học cơ học, những em cần thiết học tập nằm trong cơ hội gọi thương hiệu những số kiểm đếm và thương hiệu mạch C chủ yếu.

Số đếm

Tên 

Mạch Cacbon chính

Tên 

1

mono

C

Met 

2

di

C - C

Et 

3

tri

C - C - C

Prop 

4

tetra

C - C - C - C 

But 

5

penta

C - C - C - C - C

Pent 

6

hexa

C - C - C - C - C - C

Hex 

7

hepta

C - C -C - C - C - C - C

Hep 

8

octa

C - C - C - C - C - C - C - C

Oct 

9

nona

C - C - C - C - C - C - C - C - C

Non 

10

deca

C - C - C -C - C - C - C - C - C - C

Dec 

Tên những gốc Hidrocacbon cần thiết biết:

 • Tên gốc = thương hiệu mạch cacbon + “yl”

Ví dụ: CH3 – : metyl, C2H5 -: etyl

 • Các gốc riêng:

Ví dụ:

 • CH2 = CH - : vinyl

 • CH2 = CH - CH2 – : anlyl

2.2.2. Tên gọi thông thường

Tên thường thì của những phù hợp hóa học cơ học thông thường được đặt điều bám theo xuất xứ tìm hiểu rời khỏi bọn chúng, một số trong những hoàn toàn có thể đem phần đuôi nhằm chứng thật phù hợp hóa học nằm trong loại này.
Ví dụ :

 • HCOOH: axit fomic (formica ⇔ Kiến). 

 • CH3COOH: axit axetic (acetus ⇔ Giấm).

 • C10H20O: mentol (mentha piperita ⇔ Bạc Tình hà).

Nắm hoàn toàn kỹ năng và kiến thức hóa cơ học nằm trong quãng thời gian cầm dĩ nhiên kỹ năng và kiến thức Hóa 10 - 11 nằm trong VUIHOC

3. Công thức phân tử phù hợp hóa học hữu cơ

3.1. Công thức tổng quát mắng (CTTQ)

Cho biết vấn đề về những yếu tắc đem nhập phân tử phù hợp hóa học cơ học. 

Ví dụ: ứng với công thức tổng quát mắng CxHyOzNt, tớ biết phù hợp hóa học cơ học này được kết cấu kể từ những yếu tắc C, H, O và N.

3.2. Công thức giản dị và đơn giản nhất (CTĐGN)

3.2.1. Định nghĩa

Công thức giản dị và đơn giản nhất là công thức thể hiện nay tỉ trọng tối giản về số nguyên vẹn tử của những yếu tắc nhập phân tử.

3.2.2. Cách thiết lập công thức giản dị và đơn giản nhất

Thiết lập công thức giản dị và đơn giản nhất của HCHC CxHyOzNt tức thị thiết lập tỉ lệ:

 • x : nó : z : t = (mC/12) : (mH/1) : (mO/16) : (mN/14)

 • x : nó : z : t = (%mC/12) : (%mH/1) : (%mO/16) : (%mN/14)

3.2.3. Công thức thực nghiệm (CTTN)

 • Công thức thực nghiệm = (CTĐGN)n (trong cơ n: số nguyên vẹn dương và CTĐGN: Công thức giản dị và đơn giản nhất). Xác tấp tểnh n nhằm tìm hiểu CTTN

3.3. Công thức phân tử

3.3.1. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức thể hiện nay con số nguyên vẹn tử của từng yếu tắc nhập cấu hình phân tử của chính nó.

3.3.2. Cách thiết lập công thức phân tử

Có tía phương pháp để thiết lập công thức phân tử

Cách 1: Dựa nhập bộ phận % lượng những nguyên vẹn tố

 • Cho công thức phân tử CxHyOz, tớ đem tỉ lệ:

 • M/100 = 12.x/(%mC) = 1.y/(%mH) = 16.z/(%mO)

 • Từ cơ tớ đem : 

 • x = M.%mC/(12.100); 

 • y = M.%mH/(1.100); 

 • z = M.%mO/(16.100);

Cách 2: Dựa nhập CTĐGN (công thức giản dị và đơn giản nhất).

Bước 1: Đặt công thức phân tử (CTPT) của phù hợp hóa học cơ học là: (CTĐGN)n (với n ∈ N)
Bước 2: Tính chừng bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng mang đến phù hợp hóa học cơ học đem chứa chấp links nằm trong hóa trị, ko vận dụng mang đến phù hợp hóa học đem links ion).
Bước 3: Dựa nhập biểu thức k nhằm lựa chọn độ quý hiếm n, kể từ cơ tìm hiểu rời khỏi CTPT (công thức phân tử) của phù hợp hóa học cơ học.

 • Giả sử một phù hợp hóa học cơ học đem CTPT (công thức phân tử) là CxHyOzNt thì tổng số links $\pi$ và vòng của phân tử được gọi là chừng bất bão hòa của phân tử cơ.

 • Công thức tính chừng bất bão hòa (k).

  • k = (2x+2+t-y)/2 (k: tổng số links $\pi$ và vòng)

  • y = 2x+2+t-2k

Cách 3: Tính trực tiếp theo sau lượng của thành phầm cháy

Phương trình phản xạ cháy: CxHyOzNt + (x+y/4–z/2) O2 → xCO2 + (y/2)H2O + (t/2)N2

 • Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn nguyên vẹn tố: nC= nCO2; nH= 2.nH2O; nN= 2.nN2

 • Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn khối lượng: mHCHC = mC + mH + mO + mN + … = mtổng lượng những nguyên vẹn tố

Sản phẩm cháy của phù hợp hóa học cơ học như CO2, H2O,... được hấp thụ nhập những bình:

 • Sản phẩm là những hóa học bú mớm nước là H2SO4 quánh, P2O5, những muối bột khan → lượng bình tăng đó là lượng nước;

 • Các bình hấp thụ CO2 thông thường là hỗn hợp bazơ → lượng bình tăng đó là lượng CO2.

 • Thường gặp gỡ tình huống Việc tiếp tục mang đến lếu láo phù hợp thành phầm cháy (CO2 và H2O) vào trong bình đựng nước vôi nhập hoặc nhập hỗn hợp Ba(OH)2 thì:

 • Khối lượng bình tăng: m↑ = mCO2 + mH2O

 • Khối lượng hỗn hợp tăng: mdd↑ = (mCO2 + mH2O) – mkết tủa

 • Khối lượng hỗn hợp giảm:  mdd↓= mkết tủa – (mCO2 + mH2O)

4. Phân tích yếu tắc nhập phù hợp hóa học hữu cơ
4.1. Phân tích tấp tểnh tính
Mục đích: Xác tấp tểnh những yếu tắc này xuất hiện nhập bộ phận phù hợp hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Chuyển những yếu tắc xuất hiện nhập phù hợp hóa học cơ học trở nên những hóa học vô sinh giản dị và đơn giản tiếp sau đó nhận thấy bọn chúng bởi những phản xạ đặc thù.

Phân tích tấp tểnh lượng - lý thuyết hóa hữu cơ

4.2. Phân tích tấp tểnh lượng
Mục đích: Xác tấp tểnh bộ phận % về lượng của những yếu tắc xuất hiện nhập phân tử phù hợp hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Cân đúng đắn lượng của phù hợp hóa học cơ học. Sau cơ đem yếu tắc C trở nên CO2, H trở nên H2O, N trở nên N2 rồi xác lập đúng đắn lượng hoặc thể tích của những hóa học tạo nên trở nên. Từ cơ tính được % lượng những yếu tắc.

phân tích tấp tểnh tính - lý thuyết hóa hữu cơ

Xác tấp tểnh lượng mol phân tử:

+ Dựa nhập tỉ khối của hóa học cơ học đối với bầu không khí hoặc đối với H2: MA = 29.dA/KK hoặc MA = 2.dA/H2

+ Các hóa học khó khăn cất cánh tương đối hoặc không mờ tương đối được xác lập bởi cách thức nghiệm giá thành hoặc nghiệm sôi.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập bám theo sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test free ngay!!

5. Hiện tượng đồng đẳng và đồng phân

5.1. Đồng đẳng

Những phù hợp hóa học cơ học đem bộ phận phân tử rộng lớn tầm thường nhau một hoặc nhiều group CH2 tuy nhiên đem đặc thù hoá học tập tương tự động nhau được gọi là những hóa học đồng đẳng cùng nhau, bọn chúng phù hợp trở nên mặt hàng đồng đẳng.

Giải thích: Mặc cho dù những hóa học nhập nằm trong mặt hàng đồng đẳng đem công thức phân tử (CTPT) không giống nhau về con số group CH2 nhưng do vì bọn chúng đem kết cấu hoá học tập tương tự động nhau nên đem đặc thù hoá học tập cũng tương tự động nhau.

Ví dụ:  Các hiđrocacbon nhập dãy:  CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,… CnH2n+2, hóa học hâu phương rộng lớn hóa học ngay tắp lự trước 1 group CH2 và đều sở hữu đặc thù hoá học tập tương tự động nhau.

5.2. Đồng phân

Những phù hợp hóa học đem kết cấu không giống nhau tuy nhiên đem công cộng công thức phân tử gọi là những hóa học đồng phân.

Giải thích: Những hóa học đồng phân là những hóa học đem nằm trong công thức phân tử tuy nhiên đem kết cấu hoá học tập lại không giống nhau, ví dụ điển hình etanol đem kết cấu H3C-CH2-OH, còn đimetyl ete đem kết cấu H3C-O-CH3, vậy nên tuy vậy công thức phân tử tương tự nhau tuy nhiên bọn chúng là những hóa học không giống nhau, đem đặc thù không giống nhau.

→ Etanol (C2H5OH) và đimetyl ete (CH3OCH3) là 2 hóa học trọn vẹn không giống nhau (tính hóa học không giống nhau) tuy nhiên lại sở hữu công cộng công thức phân tử là C2H6O.

6. Liên kết chất hóa học và những phản xạ hóa hữu cơ

6.1. Liên kết hóa học

6.1.1. Liên kết σ

Liên kết tạo nên bởi 1 cặp electron người sử dụng công cộng được gọi là links đơn. Liên kết đơn này nằm trong loại links σ. Liên kết đơn thân mật 2 nguyên vẹn tử được màn trình diễn bởi 2 vệt chấm hoặc 1 gạch men nối.

6.1.2. Liên kết $\pi$

Liên kết tạo nên bởi 2 cặp electron người sử dụng công cộng được gọi là links song. Liên kết song này bao gồm một links σ và 1 links $\pi$, màn trình diễn bởi 4 vệt chấm hoặc 2 gạch men nối thân mật 2 nguyên vẹn tử.

Liên kết tạo nên bởi 3 cặp electron người sử dụng công cộng được gọi là links tía. Liên kết tía này bao gồm một links σ và 2 links $\pi$, màn trình diễn bởi 6 vệt chấm hoặc 3 gạch men nối thân mật 2 nguyên vẹn tử.

Liên kết song và links tía gọi là links bội.

6.2. Phản ứng hóa hữu cơ 

6.2.1. Liên kết σ

Đây là links bền nhất trong số loại links kết cấu nên phù hợp hóa học cơ học .

Là links tạo nên trở nên nền tảng chủ yếu mang đến mạch cacbon.

Nếu không tồn tại links σ thân mật nhị nguyên vẹn tử thì ko thể tạo hình links $\pi$ thân mật nhị nguyên vẹn tử cơ.

a. Phản ứng thế bẻ gãy links C-H:

Bậc của Cacbon: Các Cacbon nhập mạch C đem bậc ứng với số Cacbon tuy nhiên nó links thẳng xung xung quanh.

Quy tắc phản xạ thế:

 • Khi links C-H bị bẻ gãy thì bám theo trật tự ưu tiên C-H của C bậc cao tiếp tục dễ dẫn đến gãy rộng lớn.

 • Phản ứng thế của C-H xẩy ra ở ngẫu nhiên links C-H này nhập phân tử phù hợp hóa học cơ học ko chứa chấp links $\pi$ của C với C.

 • Tạo rời khỏi nhiều thành phầm thế:

 • Sản phẩm chính: thành phầm thế nhập địa điểm C bậc tối đa.

 • Sản phẩm phụ: là thành phầm thế nhập những địa điểm C sót lại.

 • Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 + Cl2 -askt→ CnH2n+1Cl + HCl

 • CnH2n+1Cl : là nhiều hóa học (đồng phân) bao hàm thành phầm chủ yếu láo nháo thành phầm phụ.

b. Phản ứng cracking bẻ gãy links C-C:

Xem thêm: Mùi dầu hỏa có độc không? Cách khử mùi dầu hỏa như thế nào?

Đây là phản xạ bẻ gãy mạch Cacbon khó khăn xẩy ra nên cần thiết nhiệt độ chừng (to), xúc tác (xt), áp suất (p) chắc chắn.

Phản ứng chỉ xẩy ra ở phù hợp hóa học Ankan (hidrocacbon mạch hở ko chứa chấp links $\pi$)

Phản ứng bẻ gãy tạo nên thành phầm là 1 trong những ankan và 1 anken:

Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 –cracking→ CaH2a+2 + CbH2b

 • n = a + b.

 • 1 mol ankan cracking tạo nên 2 mol thành phầm (1 mol ankan + 1 mol anken).

6.2.2 Liên kết $\pi$

a. Phản ứng nằm trong nhập links $\pi$:

Trong links C = C có một links $\pi$ nhập C ≡ C đem 2 links $\pi$ đều đơn giản dễ dàng bị bẻ gãy sẽ tạo trở nên những links σ vững chắc và kiên cố rộng lớn.

Ví dụ :

 • CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

 • Nhận xét :

  • Liên kết $\pi$ thân mật 2 Cacbon bị bẻ gãy sẽ tạo trở nên 2 links σ C-Br vững chắc và kiên cố rộng lớn.

  • Một $\pi$ phản xạ với cùng 1 Br2.

 • Khi nằm trong nhập bộ phận bất đối xứng như HX ( H2O, HCl,…) bộ phận X được ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm chính: Lúc X gắn nhập địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm phụ: Lúc X gắn nhập những địa điểm C sót lại.

 • Ví dụ :

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH3 - CHCl - CH3 (sản phẩm chính)

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH2Cl - CH2 - CH3 (sản phẩm phụ)

b. Phản ứng trùng khớp – links $\pi$:

Là phản xạ bẻ gãy links $\pi$ để tạo nên links σ liên kết những phân tử monome tạo nên trở nên phân tử to hơn (đime, trime,… polime)

Ví dụ :

 • dime: 2 CH ≡ CH (axetilen) → CH ≡ C - CH = CH2 (nhiệt chừng, xúc tác, áp suất) (vinyl axetilen)

 • n CH2 = CHCl (vinyl clorua) → ( CH2-CHCl ) n (poli vinyl clorua hoặc hay còn gọi là P..V.C)

c. Phản ứng thế của H linh động:

Xét phù hợp hóa học R - C ≡ CH : H nhập tình huống này là H vui nhộn đem kĩ năng tạo nên phản xạ thế với:

 • Kim loại mạnh giải tỏa H2.

 • AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa muối bột Ag.

 • Ví dụ :

  • R - C ≡ CH + Na → R - C ≡ CNa + H2

  • R - C ≡ CH + Ag2O → R - C ≡ CAg (kết tủa) + H2O (Ag2O là bộ phận đại diện mang đến dd AgNO3/NH3)

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu ôn tập dượt kỹ năng và kiến thức và cách thức giải từng dạng bài bác tập dượt về chất hóa học cơ học nhập đề thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc Gia ngay

7. Lý thuyết hóa hữu cơ: Hiđrocacbon

7.1. Ankan

Dãy đồng đẳng ankan (parafin): Công thức tổng quát mắng (CTTQ): CnH2n + 2 (n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,....

Đồng phân: 

 • Chỉ đem đồng phân mạch C (dạng mạch trực tiếp, mạch nhánh).

 • Cách viết lách đồng phân: 

  • Viết mạch C trực tiếp. Ta được đồng phân trước tiên mạch trực tiếp.

  • Giảm 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng của mạch nhằm gắn C nhập nhánh, cho tới Lúc số C thực hiện nhánh bởi với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

  • Bổ sung tăng những nguyên vẹn tử H nhằm nhận được đồng phân hoàn hảo.

Công thức tính nhanh chóng của ankan: 3 < n < 7

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 được quy ước là C ngay sát mạch nhánh nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu + an.

Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Bậc C: số nguyên vẹn tử C tuy nhiên links với C đang được xét: C bậc 1 links với cùng 1 C xung quanh; C bậc 2 links với 2 C xung quanh; C bậc 3 links với 3 C xung xung quanh.

tìm bậc C - đại cương hóa hữu cơ

Tính hóa học vật lý

 • Nhẹ rộng lớn nước và gần như là ko tan nội địa, tan nhiều trong số dung môi cơ học.

 • Trong ĐK thông thường, C1 → C4 ở dạng khí, những ankan tiếp theo sau (C5 → C17) ở dạng lỏng, C18 trở chuồn ở dạng rắn.

 • Đặc điểm: Chỉ bao gồm những links đơn. 

Tính hóa học hóa học

 • Phản ứng thế là 1 trong phản xạ đặc thù của ankan. Nguyên tử H (ưu tiên H ở C bậc cao) nhập ankan bị thay cho thế bởi yếu tắc halogen nhập ĐK đem khả năng chiếu sáng hoặc đun rét mướt.

phản ứng thế của Ankan - đại cương hóa hữu cơ

 • Phản ứng tách: Dưới nhiệt độ chừng và xúc tác tương thích, ankan đem phân tử khối nhỏ bị tách trở nên những anken ứng.

phản ứng tách của Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của Ankan
ứng dụng Ankan - đại cương hóa hữu cơ

7.2. Anken

Dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát mắng là CnH2n (n ≥ 2).

Đồng phân: Anken đem 2 loại đồng phân là đồng phân kết cấu (mạch C và địa điểm nối đôi) và đồng phân hình học tập.

 • Đồng phân cấu tạo:

 • Cách viết lách đồng phân: Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng để tại vị địa điểm links song tương thích. Ta nhận được những đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C rời khỏi thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối song, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục viết lách những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới Lúc số C thực hiện nhánh bởi với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung tăng những nguyên vẹn tử H nhằm nhận được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân kết cấu C5H10- Lý thuyết hóa hữu cơ

 • Khi 2 group thế của nguyên vẹn tử C đem nối song không giống nhau thì tiếp tục thực hiện xuất hiện nay đồng phân hình học tập. Nếu những group thế (-CH3, -C2H5, -Cl,...) đem phân tử khối to hơn ở thuộc sở hữu 1 phía với nối song tiếp tục nhận được đồng phân dạng cis. Nếu những group thế đem phân tử khối to hơn ở không giống phía tiếp tục nhận được đồng phân dạng trans.

đồng phân hình học tập anken - đại cương hóa hữu cơ

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, đem chứa chấp nối song và nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 tính kể từ C ngay sát địa điểm nối song nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối song –  en.

hoa-huu-co

Đặc điểm cấu tạo: mạch hidocacbon cần mang 1 links song, nhập cơ mang 1 links π và một links σ.

Tính hóa học vật lí: 

 • Nhẹ rộng lớn nước, ko tan nội địa.

 • Trong ĐK thông thường, C2 → C4 tồn bên trên ở dạng khí, C5 trở chuồn tồn bên trên ở dạng lỏng hoặc rắn.

 • Khi phân tử khối (M) tăng, nhiệt độ nhiệt độ chảy, nhiệt độ chừng sôi và lượng riêng biệt cũng tiếp tục tăng bám theo.

Tính hóa học hoá học tập của anken: 

 • Phản ứng đặc thù là phản xạ nằm trong (vì đem links π dễ dẫn đến phá huỷ huỷ, tầm thường bền):

hoa-huu-co

 • Anken nếu như nằm trong H2 tiếp tục sinh rời khỏi ankan tương ứng; nếu như cùng theo với halogen hoặc phù hợp hóa học halogen tiếp tục sinh rời khỏi dẫn xuất của halogen; nếu như lộn với nước tiếp tục sinh rời khỏi ancol ứng.

 • Quy tắc Maccopnhicop: Khi Anken cùng theo với những phù hợp hóa học ko đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc thấp, còn X ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc cao.

- Phản ứng trùng hợp

phản ứng trùng khớp anken - đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng oxy hóa
phản ứng lão hóa anken -đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 và mất mặt màu sắc hỗn hợp brom là 2 phản xạ đặc thù dùng để làm nhận thấy anken.
Ứng dụng của anken:

ứng dụng của Anken - hóa hữu cơ

7.3. Ankin

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử đem có một nối tía.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 ( n ≥ 2).

Đồng phân: Ankin đem đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nối tía, ankin không tồn tại đồng phân hình học tập. Cách viết lách đồng phân: 

 • Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng của mạch C để tại vị địa điểm links tía. Ta nhận được đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối tía, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục viết lách những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới Lúc số C ở thực hiện nhánh bởi với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung tăng những nguyên vẹn tử H nhằm nhận được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

Danh pháp:

 • Gọi tên

  • Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, đem chứa chấp nối tía và nhiều nhánh nhất.

  • Đánh số:C số 1 tính kể từ C ngay sát địa điểm nối tía nhất.

  • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối tía –  in.

Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Tên gọi thường:

Ví dụ:

 • CH ☰ CH: axetilen

 • CH ☰ C - CH3: metylaxetilen

 • CH ☰  C - CH2 - CH3: etylaxetilen

 • CH3 - C ☰  C - CH3: dimetylaxetilen 

Tính hóa học hóa học:

 • Phản ứng cộng

phản ứng nằm trong của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng nhị phù hợp, tam phù hợp của axetilen

 • Phản ứng thế: nhận thấy ank - 1 - in

phản ứng thế của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

phản ứng lão hóa của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Ứng dụng của Ankin:

ứng dụng của Ankin - hóa hữu cơ

7.4. Ankađien

Ankađien là những hidrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử đem chứa chấp 2 nối song.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

Phân loại: 

 • Ankađien đem 2 nối song thường xuyên nhau

 • Ankađien đem 2 nối song cơ hội một nối đơn (hay hay còn gọi là ankađien phối hợp, ankadien loại này được phần mềm nhiều nhất)

 • Ankađien đem 2 nối song cách nhau chừng nhiều nối đơn,....

Tính hóa học hoá học: Ankađien đem những đặc thù hoá học tập tương tự động như anken.

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của ankadien: pha chế những polime đem tính đàn hồi cao người sử dụng nhập tạo ra cao su thiên nhiên.

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổng ôn kỹ năng và kiến thức và cách thức giải từng dạng bài bác tập dượt nhập đề thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia

7.5. Dãy đồng đẳng benzen

Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm tho tuy nhiên trong phân tử có một vòng benzen.

Công thức tổng quát: CnH2n-6 (n ≥ 6).

Công thức tính đồng phân: (n - 6)2 (7 ≤ n ≤ 9)

 • Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen đem đồng phân về địa điểm group ankyl bên trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

 • Vòng benzen được quy ước luôn luôn là mạch chủ yếu.

 • 6 địa điểm C bên trên vòng benzen đó là 6 địa điểm nhằm gắn nhánh.

 • Nếu số C của nhánh kể từ 3 trở lên trên sẽ có được đồng phân kết cấu mạch C của nhánh.

Tên gọi: Tên group ankyl + benzen.

 • Đánh số sao mang đến chỉ số nhánh là nhỏ nhất.

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 2 cùng nhau, tớ gọi là ortho- (o-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 3 cùng nhau, tớ gọi là meta- (m-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 4 cùng nhau, tớ gọi là para- (p-)

dãy đồng đẳng benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen rất rất vững chắc và kiên cố vì thế đem 3 links đơn đan xen thân mật 3 links song.

Tính hóa học hoá học: 

 • Phản ứng thế:

  • Khi đem xúc tác Fe, nhiệt độ chừng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế nhập nhân thơm tho.

  • Khi đem khả năng chiếu sáng, nhiệt độ chừng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế nhập địa điểm nhánh.

 • Quy tắc thế nhập nhân benzen:

  • Khi vòng benzen vẫn đã có sẵn trước group thế ankyl thì những group thế tiếp theo sau ưu tiên thế nhập địa điểm ortho và para (2, 4, 6).

  • Khi vòng benzen vẫn đã có sẵn trước group thế COOH, gốc R chứa chấp links song, NO2, group thế tiếp theo sau được ưu tiên thế nhập những địa điểm meta (3, 5).

phản ứng thế benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

  • Oxy hóa ko trả toàn: benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 nhập ĐK thông thường tuy nhiên Lúc đun rét mướt cơ hội thủy, toluen tạo nên kết tủa MnO2 và làm mất đi màu sắc KmnO4.

benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 nhập ĐK thông thường - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng toluen tạo nên kết tủa với KMnO4 nhập ĐK nhiệt độ chừng - đại cương hóa hữu cơ

 • Oxy hóa trả toàn

phương trình phản xạ Oxy hóa trọn vẹn benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của benzen: 
ứng dụng của benzen - hóa hữu cơ

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập bám theo sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng hàm DATE trong Excel để tính năm một cách đơn giản, đi kèm ví dụ dễ hiểu - Mytour

Đăng ký học tập test free ngay!!

Trên đấy là toàn cỗ những vấn đề quan trọng tương quan cho tới hóa hữu cơ. Đây là 1 trong nội dung rất rộng và rất rất cần thiết nhập công tác ôn thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia và đòi hỏi những em cần cầm thiệt dĩ nhiên, chúc những em đem sự sẵn sàng cực tốt nhất nhập quy trình ôn thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia. Dường như, em hoàn toàn có thể truy vấn ngay lập tức Vuihoc.vn nhằm coi tăng những bài bác giảng hoặc tương tác trung tâm tương hỗ nhằm nhận tăng nhiều bài bác giảng và được sẵn sàng kỹ năng và kiến thức cực tốt mang đến kỳ thi đua trung học phổ thông vương quốc tiếp đây nhé!

BÀI VIẾT NỔI BẬT