Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì - Ðức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHÌ – ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ĀLAVAKA –

Ðức Phật cảm thắng dạ xoa Ālavaka cực kỳ man rợ, hơn hết dữ Ma Thiên, nhờ pháp nhẫn nại.

Dạ xoa Ālavaka nằm trong thủ công của vua trời Kuvera (một nhập Tứ đại thiên vương vãi thống trị bọn chúng dạ xoa ở về phương Bắc). Dạ xoa Ālavaka cực kỳ man rợ, tàn bạo, ăn thịt người, lại sở hữu nhiều luật lệ mầu hết sức nguy hại hơn hết dữ Ma Thiên.

Bạn đang xem: Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì - Ðức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka

Ðức Phật cảm thắng dạ xoa Ālavaka nhập tình huống quan trọng, dạ xoa Ālavaka bệnh đắc Nhập Lưu Thánh Ðạo, Thánh Quả phát triển thành bậc Thánh Nhập Lưu.

Tóm lược bài bác Kinh Ālavakasutta (Khuddakanikàya, Sở Suttanipàta, kinh Ālavakasutta) và Chú giải những sự khiếu nại xẩy ra trước lúc Ðức Phật thuyết bài bác kinh này:

— Một hôm, Ðức vua Ālavaka [*] trị vì như thế bên trên xứ Ālavi dẫn quân nhập rừng, nhằm tè trừ bọn cướp với mọi quân địch nguy hại đang được ẩn núp ở trên đây. Trên đàng về bên kinh, Ðức vua mang lại đoàn quân ngủ chân rồi truyền lệnh:

– Tất cả tất cả chúng ta đều nên săn bắn nai! Nhưng Trẫm rời khỏi mệnh lệnh hễ nai chạy về phía người nào là thì người ấy nên đem trách móc nhiệm bắt mang lại kỳ được, cả Trẫm cũng vậy.

[*] Có tía hero trùng tên:

Ālavaka yakkha: Dạ xoa Àlavaka
Ālavaka rājā: Ðức vua Àlavaka trị vì như thế xứ Ālavi.
Ālavaka kumāra: Thái tử Ālavaka con cái của Ðức vua Ālavaka.

Cả đoàn quân cực kỳ yêu thích đem cung thương hiệu, đao kiếm… kéo nhau nhập rừng, chia nhỏ ra từng người từng trượt. Ðức vua cũng 1 mình đem tìm hiểu cút một đàng, chợt một con cái nai to tướng rộng lớn chạy ngang, Ðức vua nỗ lực rất là xua đuổi xua đuổi theo gót cho tới tía tự tuần, nai kiệt mức độ bị tóm gọn, còn Ðức vua cũng mệt nhọc lả ghé lại gốc cây Ða rườm rà đem bóng non ngồi ngủ.

Tại cây Ða ấy, đem thành tháp nguy hiểm nga long lanh, là điểm thông thường cư trú của dạ xoa Ālavaka có không ít oách lực; được Ðức vua Kuvera mang lại phép: Buổi trưa, nửa ngày trúng giờ ngọ, hễ đem ai cút nhập vào bóng non bên dưới gốc cây Ða này, thì dạ xoa được luật lệ bắt nhằm ăn thịt, còn ở ngoài ranh giới ấy thì dạ xoa không tồn tại quyền bắt ai ăn thịt. Vì vậy, trong khi thấy Ðức vua ngồi ngủ trưa bên dưới bóng non cây Ða nhập phạm vi được cho phép, dạ xoa Ālavaka kể từ thành tháp (lâu đài của dạ xoa trừng trị sinh là vì phước báu của chư thiên. Do bại, những sản phẩm chư thiên đem thiên nhãn mới mẻ trông thấy được. Ðối với loại người, chỉ mất hạng người đắc thiên nhãn thông mới mẻ rất có thể trông thấy, còn đôi mắt thông thường ko thể nom thấy) hiện nay xuống lăm le bắt Ðức vua nhằm ăn thịt.

Ðức vua tá hỏa trong khi thấy một hạng phi nhân hình thù địch mới mẻ kể từ đâu xuất hiện nay, đề nghị bắt bản thân nhằm ăn thịt.

– Ngươi là ai? Từ đâu cho tới nhưng mà dám bắt tao nhằm ăn thịt. – Ðức vua chất vấn.

– Ta là dạ xoa Ālavaka, điểm đó là thành tháp của tao, ngươi tiếp tục nhập vào phạm vi và thời hạn được cho phép, vậy bắt ngươi nhằm ăn thịt là hợp thức.

Ðức vua thức tỉnh lại mới mẻ biết đó là dạ xoa ăn thịt người, bèn khẳng định với dạ xoa rằng:

– Ta là vua trị vì như thế xứ Ālavi này, ngươi hãy tha bổng mạng sống và làm việc cho tao, thì thường ngày tao tiếp tục nộp mang lại ngươi một mạng người nhằm ăn thịt.

Dạ xoa nói:

– Nếu tao tha bổng mang lại ngôi nhà ngươi, ngôi nhà ngươi ko lưu giữ điều khẳng định thì tao đem gì ăn nhằm sinh sống, bởi vì tao chỉ được luật lệ ăn thịt người nào là, cút nhập bóng non cây Ða khi giữa trưa nhưng mà thôi. Vì vậy, tao ko thể tha bổng mạng mang lại ngôi nhà ngươi được.

Ðức vua khẩn khoản khẳng định chắc chắn là một đợt nữa:

– Nếu ngày nào là tao ko nộp người mang lại ngươi nhằm ăn thịt, thì ngày ấy ngươi hãy bắt tao nhưng mà ăn thịt.

Dạ xoa Ālavaka thuận tình buông tha bổng, Ðức vua mới mẻ trả hồn quay về và trở lại địa điểm quan tiền quân đang được hóng.

Các quan tiền quân đón rước Khi trông thấy Ðức vua bèn tâu rằng:

– Tâu đại vương, bọn chúng thần thấy đại vương có vẻ như ko sung sướng, chẳng hoặc đem việc gì xẩy ra tạo nên đại vương nên hồi hộp âu?

Ðức vua thuật lại vấn đề xẩy ra với dạ xoa Ālavaka rồi với mọi quan tiền quân quay về kinh trở thành.

Ðức vua truyền mệnh lệnh gọi viên quan tiền cai ngục ở nhập trở thành cho tới và cho thấy thêm rằng:

– Này khanh, trẫm tiếp tục khẳng định với dạ xoa Ālavaka rằng, thường ngày rước nộp mang lại hắn một mạng người nhằm hắn ăn thịt. Vậy khanh hãy bắt tử tù rước nộp mang lại hắn.

– Tâu đại vương, hạ thần nài vâng mệnh lệnh, hạ thần ham muốn biết thời hạn hạn lăm le bao lâu.

– Không, điều khẳng định của trẫm không tồn tại hạn lăm le thời hạn. – Ðức vua vấn đáp.

– Tâu đại vương, ko hạn lăm le thời hạn, dân bọn chúng có khả năng sẽ bị khổ sở sở. Nhưng đại vương hãy yên tâm, nhằm hạ thần suy tính việc này.

NỘP NGƯỜI CHO DẠ XOA

Kể kể từ sáng sau, thường ngày viên quan tiền cai ngục bắt một tử tù trói chặt rồi truyền binh lính đem về nộp mang lại dạ xoa ăn thịt. Qua một thời hạn, group người tử tù đã mất, cho tới lượt group tù cộng đồng thân mật khổ dịch, cho tới group tù giam cầm, sau cuối nhập ngục không hề một tù nhân nào là cả. Vì dân bọn chúng nội địa nghe tin cậy Ðức vua truyền mệnh lệnh rước nộp tù nhân mang lại dạ xoa Ālavaka ăn thịt, vì vậy không có bất kì ai dám phạm pháp. Bấy giờ, tù nhân cũ không hề, tù nhân mới mẻ không tồn tại, viên quan tiền cai ngục tâu việc này lên Ðức vua.

Ðức vua truyền tập trung bá quan tiền văn võ chất vấn coi ai đem mưu chước nào là hoặc nhằm giải quyết và xử lý.

Một vị quan tiền hiến kế:

– Tâu đại vương, nên mang lại quân rải vàng bạc ngoài mặt phố rồi trông chừng, hễ ai tham ô lam nhặt lấy của ấy, luật triều đình tiếp tục bắt tội.

Ðức vua thuận tình. Cho đến thời điểm vàng bạc rải từng tất cả điểm nhưng mà chẳng đem ai dám đụng chạm cho tới.

Một vị quan tiền mang lại ý kiến:

– Tâu đại vương, nhập quốc chừng tao có không ít người già nua yếu đuối, căn bệnh hoán vị xót nhức, chẳng bao lâu chúng ta cũng nên bị tiêu diệt. Vậy, đại vương truyền bắt thứu tự chúng ta nhưng mà nộp mang lại dạ xoa ăn thịt, đem nên chăng?

Các vị quan tiền không giống phản đối, vì như thế nhận định rằng con cái con cháu cực kỳ thương yêu thương kính mến các cụ, thân phụ u. Nếu tất cả chúng ta bắt người già nua nộp mang lại dạ xoa ăn thịt, thì con cái con cháu chắc chắn là tiếp tục nổi loàn. Chính Ðức vua cũng ko thuận tình chủ ý này.

Một vị quan tiền không giống tâu:

– Tâu đại vương, nên bắt những đứa con trẻ còn ở trong nôi, bọn chúng còn nhỏ chưa chắc chắn gì.

Ý loài kiến này được Ðức vua thuận tình.

Thế là Tính từ lúc ngày ấy, Ðức vua truyền mệnh lệnh bắt con trẻ con cái rước nộp mang lại dạ xoa Ālavaka ăn thịt. Dân bọn chúng thông tin này, những người mẹ bồng con cái của tớ cút tị nạn lịch sự nước láng giềng và những người mẹ có thai cũng trốn thoát ra khỏi nước nhằm sinh con cái lớn khôn mới mẻ dám về bên.

Tình trạng bắt con trẻ con cái rước nộp mang lại dạ xoa Àlavaka ăn thịt kéo dãn dài trong cả 12 năm, tạo nên từng nào cảnh nhức thương tóc tang mang lại những bậc thân phụ, u. Một ngày bại, binh lính tiếp tục tìm hiểu từng nội địa nhưng mà không hề thấy một đứa con trẻ nào là nữa, những quan tiền tâu lên Ðức vua:

– Tâu đại vương, nội địa giống như nhập kinh trở thành không hề một đứa con trẻ nào là ngoài Thái tử Ālavaka, con cái của đại vương.

Ðức vua bảo rằng: “Thái tử là một trong những người con yêu thương quý của trẫm, tuy nhiên trẫm lại là tình nhân quý nhất bên trên đời. Ngoài trẫm rời khỏi, không còn ai dễ thương và đáng yêu quý rộng lớn. Vậy những khanh hãy bắt Thái tử con cái của trẫm nhằm rước nộp mang lại dạ xoa Ālavaka ăn thịt ngày mai”.

Các cô thị phái đẹp vừa vặn mới mẻ tắm cọ mang lại Thái tử Ālavaka thật sạch, quẹt bột thơm nức, xức mùi hương hoa, thay cho áo quần make up xinh xắn kết thúc, bồng Thái tử cho tới trao mang lại Hoàng hậu. Hoàng hậu cảm nhận thấy vô nằm trong niềm hạnh phúc, bồng hoàng nhi bỏ trên bắp vế, nâng niu thơm người con yêu thương quý. Ðúng khi bại, group binh lính theo gót mệnh lệnh của Ðức vua bắt Thái tử nhằm rước nộp mang lại dạ xoa ăn thịt ngày mai. tường vậy, Hoàng hậu ngất xỉu, những cô thị phái đẹp tiếc thương Thái tử nên than khóc kêu gào. Nhưng mệnh lệnh vua là mệnh lệnh trời, nào là ai dám ko tuân!

Ôi, ngày mai Thái tử Ālavakakumara tiếp tục phát triển thành vật thực của dạ xoa Ālavaka!

ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ĀLAVAKA

Ngày hôm ấy nhập canh tía, khi ko hừng tấp nập, Ðức Thế Tôn nhập đại bi lăm le ở Gandhakuti miếu Jetavana. Xả lăm le, Ngài quán xét bởi vì Phật nhãn coi bọn chúng sinh nào là đem duyên lành lặn nên tế chừng. Ngài trông thấy Thái tử Ālavakakumàra đem duyên lành lặn, kiếp thời điểm hiện tại này chắc chắn là tiếp tục bệnh đắc trở thành bậc Thánh Bất Lai (Anāgāmi) và dạ xoa Ālavakayakkha khi nghe tới trả lời những thắc mắc kết thúc cũng tiếp tục bệnh đắc trở thành bậc Thánh Nhập Lưu (Sotāpanna), cùng theo với 84.000 bọn chúng sinh chư thiên, Phạm thiên bệnh đắc Thánh Ðạo, Thánh Quả tuỳ theo gót pháp hạnh tía la mật của tớ.

Sáng hôm ấy, Ðức Phật cút khất thực như từng ngày. Sau Khi chừng ngọ kết thúc, Ngài chỉ 1 mình kể từ xứ Sāvatthi ngự cho tới xứ Ālavi xa cách tía tự tuần, cho tới thành tháp của dạ xoa Ālavaka cực kỳ nguy hiểm nga trang trọng ở bên trên cây Ða nhập khi chiều tối.

Lâu đài của chư thiên ở sáu cõi trời Dục giới được trở thành tựu tự trái ngược báu của phước thiện, thành tháp của dạ xoa Ālavaka nằm trong cõi trời Tứ đại thiên vương vãi giống như vậy; thông thường chư thiên đem sắc thân mật cực kỳ vi tế, đôi mắt người ko thể trông thấy được; chỉ lúc nào chư thiên, dạ xoa phát triển thành té ra sắc thân mật thô, thì đôi mắt thông thường của nhân loại mới mẻ rất có thể trông thấy được.

Ðức Phật ngự cho tới trước thành tháp của dạ xoa ĀÀlavaka khi hoàng thơm, dạ xoa Ālavaka người sở hữu của thành tháp cút vắng vẻ, hắn đã từng đi dự đại hội dạ xoa ở núi Himavanta, dạ xoa gác cửa ngõ thương hiệu là Gadrabha trông thấy Ðức Phật, kính cẩn đảnh lễ Ngài rồi bạch rằng:

– Kính bạch Ðức Thế Tôn, trời tiếp tục chiều tối rồi, Ðức Thế Tôn đem việc gì nhưng mà cho tới trên đây nhập khi phi thời như thế. Bạch Ngài?

– Này Gadrabha, đương nhiên là Như Lai đem việc, nếu như con cái cảm nhận thấy không tồn tại gì quấy nhiễu phức, thì con cái rất có thể khiến cho Như Lai ngủ nhờ một tối ở thành tháp của dạ xoa Ālavaka này còn có được chăng?

Dạ xoa Gadrabha tôn kính bạch rằng:

– Kính bạch Ðức Thế Tôn, so với con cái là người dân có đức tin cậy trong sáng điểm Ngài, vì thế, không tồn tại gì gọi là phiền toái cả. Nhưng Ālavaka, công ty của con cái không tồn tại đức tin cậy điểm Tam bảo, hắn đem tánh man rợ tàn bạo, cứng đầu, khó khăn dạy dỗ, đem tánh tự cao, trượt mạn, ko biết kính cẩn những bậc xứng đáng kính cẩn, thậm chí còn ngay lập tức chủ yếu thân phụ u của hắn, hắn cũng ko kính trọng thì trình bày gì cho tới Sa môn và Bà la môn không giống. Vì vậy, con cái kính nài Ðức Thế Tôn tránh việc ngủ lại ở thành tháp này.

Lần loại nhì, Ðức Phật dạy:

– Này Gadrabha, Như Lai tiếp tục hiểu rõ dạ xoa Ālavaka đem tánh man rợ, tàn bạo… tuy nhiên chắc chắn là sẽ không còn hoảng sợ cho tới Như Lai đâu. Nếu con cái cảm nhận thấy không tồn tại gì quấy nhiễu phức, thì con cái rất có thể khiến cho Như Lai ngủ nhờ một tối ở trên đây nhằm cảm hoá dạ xoa Ālavaka giành được không?

Dạ xoa Gadrabha còn tồn tại chút hồi hộp lo ngại, nên kính cẩn bạch Ðức Thế Tôn:

– Kính bạch Ðức Thế Tôn, Ālavaka cực kỳ man rợ, tàn nhẫn, thông thường rét giẫn dữ kinh xịn, tiếp tục đem những Sa môn, Bà la môn cho tới điểm này thực hiện mang lại hắn ko lý tưởng, hắn đều móc trái ngược tim của mình, cầm đôi bàn chân ném xuống hồ nước. Vì vậy, con cái kính nài Ðức Thế Tôn tránh việc ngủ lại ở thành tháp này.

Lần loại tía, Ðức Thế Tôn dạy:

– Này Gadrabha, Như Lai đã và đang hiểu rõ dạ xoa Àlavaka là như thế, tuy nhiên Dạ xoa Ālavaka chắc chắn là chẳng khi nào thực hiện hoảng sợ được Như Lai đâu! Nếu con cái cảm nhận thấy không tồn tại gì quấy nhiễu phức, thì con cái rất có thể khiến cho Như Lai ngủ nhờ một tối ở thành tháp dạ xoa Ālavaka này còn có được không?

Dạ xoa Gadrabha yên tâm, chắc chắn là dạ xoa Ālavaka ko thể nào là thực hiện hoảng sợ Ðức Thế Tôn, còn về phần bản thân thì hồi hộp ko toàn sinh mạng nên bạch Ðức Thế Tôn rằng:

– Kính bạch Ðức Thế Tôn, như thế, nhằm con cái cút trình báo ngay lập tức mang lại Ālavaka hoặc tin cậy đem Ðức Thế Tôn cho tới ngủ ở thành tháp, nếu như con cái ko trình báo mang lại hắn biết, hắn tiếp tục giết mổ bị tiêu diệt con cái ngay lập tức.

Ðức Phật dạy:

– Này Gadrabha, vậy con cái hãy nên cút trình báo mang lại Ālavaka biết ngay lập tức !

– Kính bạch Ðức Thế Tôn, con cái kính thỉnh Ðức Thế Tôn ngự nhập thành tháp.

Dạ xoa Gadrabha đảnh lễ Ðức Thế Tôn kết thúc, nài luật lệ lên đàng cất cánh trực tiếp cho tới núi Himavanta, nhằm trình báo với dạ xoa Ālavaka về sự việc Ðức Thế Tôn đang được ngự ở thành tháp của hắn.

Ðức Thế Tôn cút nhập thành tháp, ngự bên trên bảo toà cao quý bởi vì thiên báu của dạ xoa Ālavaka, Ngài trừng trị rời khỏi hào quang quẻ sáng sủa ngời hơn nhiều những hào quang quẻ của chư thiên, Phạm thiên đem oách lực hàng đầu cũng ko sánh được. Các phái đẹp dạ xoa tỳ thiếp của dạ xoa Àlavaka trông thấy Ðức Phật, bảo nhau cho tới đảnh lễ Ngài kết thúc, chúng ta ngồi một phía lắng tai Ðức Phật thuyết pháp.

Ðức Thế Tôn khuyên nhủ dạy dỗ những sản phẩm phái đẹp dạ xoa:

– Này những con cái, những con cái đang được tận hưởng sự an nhàn như vậy này là vì nhờ kiếp trước từng thực hiện phước phụ thân thí, lưu giữ giới, biết kính cẩn lễ bái cúng nhường nhịn những bậc xứng đáng tôn trọng. Nay kiếp thời điểm hiện tại này cũng nên tạo nên từng phước thiện, những con cái đừng nên đem tâm ghen tuông tỵ, bỏn sẻn với bản thân và người không giống, những con cái nên nên đem sự hổ ngượng ngập tội lỗi và tởm hoảng sợ tội lỗi….

Các phái đẹp dạ xoa lắng tai điều dạy dỗ của Ðức Phật kết thúc vô nằm trong hoan tin vui. Lúc ấy đem nhị dạ xoa Sātāgira và Hemavata, là những dạ xoa đem đức tin cậy trong sáng điểm Tam bảo, bọn chúng rủ nhau nằm trong cho tới hầu Ðức Thế Tôn bên trên miếu Jetavana, rồi mới mẻ cút dự đại hội bên trên núi Himavanta. Lúc đang được vân hành bên trên ko, Khi sát cho tới thành tháp của dạ xoa Àlavaka, cả nhị đều bị rơi xuống khu đất. Ngạc nhiên, bọn chúng tìm hiểu hiểu vẹn toàn nhân, ngay lập tức biết ngay lập tức đem Ðức Thế Tôn đang được ngự bên trên thành tháp của dạ xoa Ālavaka. Bởi vì như thế, điểm nào là đem Ðức Phật đang được ngự, điểm ấy không tồn tại một chư thiên, Phạm thiên, Sa môn, Bà la môn… nào là rất có thể cất cánh ngang qua chuyện được.

Hai dạ xoa hoan tin vui cho tới hầu đảnh lễ Ðức Thế Tôn, lắng tai điều khuyên nhủ dạy dỗ kết thúc, bọn chúng nài luật lệ Ngài cút dự đại hội dạ xoa bên trên núi Himavanta.

Ðến Himavanta, thân mật hàng trăm ngàn dạ xoa kể từ từng điểm tụ hội, cả nhị thấy dạ xoa Ālavaka đang được khó chịu la mắng dạ xoa Gadrabha là tiếp tục tự động ý mang lại khách hàng kỳ lạ cho tới thành tháp của hắn, dạ xoa Gadrabha hoảng sợ run rẩy ko trình bày một điều nào là.

Hai Dạ xoa Sātāgina và Hemavata cho tới gặp gỡ dạ xoa Ālavaka trình bày rằng:

– Này Ālavaka, thiệt là đại phước mang lại ngươi đem Ðức Thế Tôn đang được ngự bên trên thành tháp của ngươi, ngươi nên mau về hầu Ngài.

Dạ xoa Ālavaka tiếp tục tức giẫn dữ lại càng thêm thắt giẫn dữ rộng lớn, quát lác tăng trưởng.

– Ðức Thế Tôn ấy là ai? lại cả gan liền dám cho tới thành tháp, ngự bên trên bảo tọa của tao chứ.

– Này Ālavaka, Ðức Thế Tôn là vị Tôn Sư của tất cả chúng ta, ngươi ko biết thiệt hoặc sao?

Dạ xoa Ālavaka hiểu rõ về Ðức Thế Tôn tuy nhiên vì như thế vượt lên trên khó chịu nên trả lời:

– Ta ko biết, tao ko thấy.

– Này Ālavaka, dầu ngươi fake cỗ ko biết, ko thấy, Ðức Thế Tôn vẫn chính là bậc Tối thượng nhập tam giới, là bậc Thầy của chư thiên, Phạm thiên và trái đất. Còn ngươi đơn giản dạ xoa tự cao, trượt mạn, cứng đầu khó khăn dạy dỗ, thần lực của ngươi đối với Ðức Thế Tôn giống như con cái bê mới mẻ sinh, đối với trườn chúa; giống như voi con cái mới mẻ sinh, đọ mức độ với voi chúa; giống như con cái chó rừng dơ dáy, dám giành tài với sư tử chúa; giống như con cái quạ gãy cánh, ham muốn đối đầu với điểu vương vãi Garuda….

Nghe điều mạt sát của nhị dạ xoa bại, dạ xoa Ālavaka vô nằm trong tức giẫn dữ cho tới điên loạn, ngay lập tức đứng phắt dậy, chân trái ngược giẫm tảng đá manosila, chân nên giẫm đỉnh núi cao 60 tự tuần, ngửng mặt mày lên hét lớn:

– Ta là Ālavaka! Các ngươi hãy coi, vị Tôn Sư của những ngươi có không ít oách lực hoặc tao có không ít oách lực hơn?

Tiếng hét vang rền từng Nam thiện cỗ châu.

DẠ XOA ÀLAVAKA DÙNG PHÉP MẦU

Dạ xoa Ālavaka ngay tức thì cất cánh về thành tháp của tớ, trông thấy Ðức Thế Tôn đang được ngự bên trên bảo toạ trân quý của hắn, tức giẫn dữ vượt lên trên đỗi, hắn hoá một trận cuồng phong kinh hoàng kể từ tư phương thổi cho tới, trận cuồng phong này còn mạnh rộng lớn gấp nhiều lần đợt trận cuồng phong của dữ Ma Thiên, rất có thể huỷ diệt sản phẩm núi nhiều năm và cao sản phẩm tự tuần.

Ðức Phật nguyện rằng: “Trận cuồng phong này sẽ không thực hiện thiệt hoảng sợ cho tới sinh mạng và vật nào là cả”.

Quả thiệt, trận cuồng phong kinh hoàng bại bị vô hiệu hoá ngay lập tức tức xung khắc, không hề một làn dông nhẹ nhõm nào là rất có thể thực hiện lắc động chéo cánh hắn của Ðức Phật.

Dạ xoa Ālavaka xiết bao ngạc nhiên, sao nhưng mà Sa môn Gotama vẫn bình an vô sự như không tồn tại chuyện gì xảy cho tới. Y khó chịu rộng lớn ngay lập tức hoá trận mưa rộng lớn phát triển thành bão lũ thực hiện mang lại núi bục: bị vỡ ra vì sức ép, khu đất trôi; tuy nhiên so với Ðức Phật cũng đều vô hiệu ngay lập tức tức xung khắc, trận mưa rộng lớn bại không hề một phân tử sương đầy đủ thực hiện ngấm chéo cánh hắn của Ngài.

Dạ xoa Ālavaka ngay lập tức té ra trận mưa đá, từng tảng đá rét như kêu ca hồng cháy đỏ tía kể từ hư vô rơi xuống; tuy nhiên những tảng đá bại lại gần Ðức Phật tiếp tục trở thành những đoá hoa trời xinh đẹp mắt vô nằm trong.

Dạ xoa Ālavaka ngay lập tức té ra trận mưa những loại vũ thần sắc bén kể từ hư vô rơi xuống; tuy nhiên những loại vũ trang bại lại gần Ðức Phật trở thành những loại hoa trời muôn color, muôn sắc.

Dạ xoa Ālavaka ngay lập tức té ra trận mưa lửa, những viên kêu ca cháy đỏ tía kể từ hư vô ào ào rơi xuống; tuy nhiên những viên kêu ca cháy đỏ tía bại lại gần Ðức Phật ngay lập tức trở thành những đoá hoa trời sắc color xinh đẹp mắt rơi xuống.

Dạ xoa Ālavaka ngay lập tức té ra trận mưa tro cực kỳ rét rơi xuống; tuy nhiên mưa tro rét bại rơi lại gần Ðức Phật tiếp tục trở thành bột trầm thơm nức ngát.

Dạ xoa Ālavaka ngay lập tức té ra trận mưa cát mịn cực kỳ rét rơi xuống; tuy nhiên mưa cát mịn bại lại gần Ðức Phật đang trở thành bột thơm nức toả từng cộng đồng xung quanh Ngài.

Dạ xoa Ālavaka ngay lập tức té ra trận mưa bùn rét tuyệt đỉnh, tuy nhiên mưa bùn rét bại lại gần Ðức Phật đang trở thành vật quẹt non nhẹ nhõm rơi xuống.

Dạ xoa Ālavaka tiếp tục té ra tám loại vũ trang hết sức nguy hiểm hoảng sợ cho tới sinh mạng, tuy nhiên toàn bộ đều vô hiệu hoá, ko sát hoảng sợ được Ðức Phật nhưng mà cũng ko xua xua đuổi được Ðức Phật thoát ra khỏi thành tháp của hắn.

Cuối nằm trong, dạ xoa Ālavaka thực hiện mang lại không khí tối đen sì như mực với kỳ vọng Ðức Thế Tôn tiếp tục kinh hoảng sợ nhưng mà tách cút thoát ra khỏi lâu đài; tuy nhiên mùng tối tăm quáng gà mịt bại chợt tan phát triển thành ngay lập tức, Khi đụng chạm nên khả năng chiếu sáng hào quang quẻ của Ðức Phật.

Thế là những loại luật lệ mầu của dạ xoa Ālavaka trọn vẹn bất lực, ko thể nào là thực hiện mang lại Ðức Thế Tôn tách ngoài thành tháp. Vậy nhưng mà dạ xoa Ālavaka vẫn cứng đầu ngoan ngoãn cố, ko chịu đựng khuất phục, hắn còn điên loạn kêu gọi binh lính nằm trong hạ, từng thương hiệu một loại vũ trang, hắn hét rộng lớn.

– Các ngươi hãy bắt Sa môn Gotama! Hãy giết mổ Sa môn Gotama!

Mặc cho dù dạ xoa Ālavaka hét rộng lớn cho tới đâu cút nữa, toàn cỗ binh lính của hắn cũng ko thể nào là tiến thủ lại sát Ðức Phật được, tuy nhiên lùi ra bên ngoài thì bọn chúng lại hoảng sợ oách lực của hắn. Tình trạng này kéo dãn dài cho tới vượt lên trên nửa tối, nhưng mà vẫn ko làm thế nào lắc gửi được Ðức Phật, Ngài vẫn an nhiên tự động bên trên ngự bên trên bảo toà cao quý ấy.

VŨ KHÍ DUSSĀVUDHA

Cuối nằm trong, không hề cơ hội nào là không giống, dạ xoa Ālavaka bèn lôi ra một vũ trang hết sức lợi hoảng sợ, mang tên là “Dussāvudha”. Vũ khí này, nếu như ném lên hư vô thì trong cả 17 năm ngay lập tức không phải mang trong mình 1 giọt mưa nào là rơi xuống. Nếu ném xuống mặt mày khu đất, những loại cỏ cây tiếp tục bị tiêu diệt thô và trong cả 12 năm ngay lập tức chẳng đem như thể thảo mộc nào là nhú lên nổi. Nếu ném xuống hồ nước, biển khơi tiếp tục thô không hề một giọt nước. Nếu ném nhập núi Sineru núi tiếp tục bể rời khỏi từng miếng vụn.

Khi ấy, toàn thể chư thiên, chư Phạm thiên chục ngàn trái đất hội lại đều suy nghĩ rằng: “Hôm ni, Ðức Thế Tôn tiếp tục cảm thắng dạ xoa Ālavaka. Chúng tao sẽ tiến hành tận mắt chứng kiến sự thất bại thảm hoảng sợ của hắn, rồi tất cả chúng ta sẽ tiến hành nghe Ðức Thế Tôn thuyết pháp”.

Lúc ấy, dạ xoa Ālavaka tưng bừng tức giẫn dữ, ném vũ trang Dussāvudha về phía Ðức Thế Tôn, trừng trị rời khỏi giờ đồng hồ nổ gầm vang rền, thực hiện rung rinh gửi cả không khí, tuy nhiên lúc đến sát Ðức Phật, vũ trang Dussāvudha trở thành miếng vải vóc vệ sinh chân vuông vắn rơi xuống vùng dưới bên dưới cẳng chân của Ngài.

Xem thêm: Cấu Trúc và Cách Dùng “EVEN THOUGH” trong Tiếng Anh

Thấy vấn đề kỳ lạ thông thường trước đó chưa từng đem, dạ xoa Ālavaka đứng ngây như pho tượng, ngờ ngạc như kẻ tổn thất hồn, từng nào tánh tự động cao trượt mạn hách dịch xưa nay ni của hắn chợt tan biến nhập khoảnh xung khắc.

Dạ xoa Ālavaka cảm nhận thấy bản thân không hề một ít oách lực nào là nữa, ví như trườn chúa bị gãy song sừng, rắn rết bị nhổ không còn răng. Y thấy bản thân trọn vẹn bất lực, trọn vẹn thất bại. Lúc ấy, dạ xoa Ālavaka tâm trí rằng: “Vũ khí Dussāvudha hết sức lợi hoảng sợ bại tại vì sao rất có thể trở thành miếng vải vóc vệ sinh chân được? Ôi! có lẽ rằng Sa môn Gotama này còn có kể từ bi và đức nhẫn nại là vũ trang đảm bảo, chống nâng tất cả vũ trang hết sức nguy hại không giống. Vậy thì tao nên trêu ngươi mang lại Sa môn Gotama trừng trị sảnh, không hề tâm kể từ và nhẫn nại nữa”.

Nghĩ thế kết thúc, dạ xoa Ālavaka thay đổi phương án mới mẻ, chứa chấp giọng nhã nhặn nhưng mà thưa rằng:

– Thưa Sa môn Gotama, tôi ko thỉnh Sa môn cho tới thành tháp của tôi. Tôi cũng ko chào Sa môn ngự bên trên bảo toạ của tôi. Thế nhưng mà, Sa môn tiếp tục ngự bên trên bảo toạ này một cơ hội an nhiên tự động bên trên, lại còn tồn tại những tỳ thiếp của tôi ngồi xung xung quanh, nhưng mà Sa môn là bậc phạm hạnh hùng vĩ, như thế đem nên hoặc không? Thưa Sa môn. Tôi là người sở hữu, nài chào Sa môn tách ngoài thành tháp.

Ðức Phật nhẹ dịu vùng dậy cút thoát ra khỏi thành tháp theo gót điều của dạ xoa Ālavaka, vì như thế Ngài hiểu được dạ xoa này cực kỳ hung tợn, cứng đầu khó khăn dạy dỗ, ko thể người sử dụng thần thông hoặc trí tuệ nhưng mà tế chừng, Khi hắn vẫn đang còn sảnh hận. Vậy chỉ rất có thể người sử dụng cho tới phương tiện đi lại pháp rải tâm kể từ và pháp nhẫn nại nhằm xoa nhẹ nhõm rời tâm sảnh hận của hắn, tiếp sau đó mới mẻ rất có thể tế chừng hắn được.

Thật vậy, dạ xoa Ālavaka tâm rời sảnh hận và thông thoáng nghĩ: “Sa môn Gotama dễ dàng bảo thiệt vậy hoặc sao? Sao nhưng mà tao tiếp tục tổn thất biết bao sức lực lao động, từng nào luật lệ mầu bao gồm vũ trang Dussāvudha nữa, tao tiếp tục khổ sở công vất vả rộng lớn nửa tối ni đều ko hiệu suất cao, ko bởi vì người sử dụng điều lẽ ôn hoà. Có nên chỉ người sử dụng điều lẽ ôn hoà nhưng mà thắng lợi đơn giản dễ dàng như thế sao? Hay vị Sa môn Gotama này tức giẫn dữ tao nhưng mà loại bỏ đi chăng? Vậy thì tao hãy chọc giẫn dữ Sa môn này, nên demo lại một đợt nữa”.

Dạ xoa Ālavaka bèn gọi lại:

– Này Sa môn Gotama, nài chào cút vào!

Ðức Thế Tôn người sử dụng phạm âm đáp lại giọng và lắng đọng “Sādhu! Lành thay!” rồi ngự nhập địa điểm bảo toạ.

Dạ xoa ham muốn trêu ngươi, nên lúc Ðức Phật vừa vặn ngồi bên trên bảo toạ ngay lập tức chào Ngài.

– Này Sa môn Gotama, nài chào cút ra!

Ðức Thế Tôn nhẹ dịu bước thoát ra khỏi cửa ngõ, hắn ngay lập tức chào Ðức Thế Tôn cút nhập.

Ðức Thế Tôn ra đi rồi cút nhập cả tía đợt theo gót ý ham muốn của hắn. Lúc này, thể trạng của dạ xoa Ālavaka không hề man rợ, cang cường như ban sơ nữa, tuy nhiên hắn vẫn còn đấy tánh tự động phụ, tự động tôn vinh “ta là người vô địch”, nên hắn nghĩ: “Ta tiếp tục rời khỏi mệnh lệnh mang lại Sa môn Gotama này ra đi cút nhập cho tới mệt nhọc, khi ấy tao tiếp tục cầm đôi bàn chân của Sa môn Gotama ném xuống dòng sản phẩm sông Gangā”, rồi hắn ngay lập tức rời khỏi mệnh lệnh mang lại Ðức Phật.

– Này Sa môn Gotama, nài chào cút ra!

Ðức Thế Tôn hiểu rằng ác tâm của dạ xoa Ālavaka và cũng thấy đang đi tới khi, ăn ý thời rất có thể cảm hoá hắn, nên Ngài vẫn an nhiên tự động bên trên ngự bên trên bảo tọa của hắn và truyền dạy dỗ rằng:

– Này Ālavaka, Như Lai đã từng đi rời khỏi, cút nhập cho tới tía đợt theo gót ý ham muốn của ngươi rồi. Bây giờ, Như Lai ko ra đi nữa, ngươi ham muốn chất vấn điều gì thì cứ hỏi?

Sở dĩ Ðức Phật trình bày như thế, là vì như thế Ngài hiểu rõ dạ xoa Ālavaka tiếp tục chất vấn 8 thắc mắc nhưng mà hắn tiếp tục ghi lại bên trên tấm biển khơi bởi vì vàng chứa chấp kỹ nhập thành tháp. Tám thắc mắc này, Dạ xoa Ālavaka từng rước rời khỏi chất vấn những vị đạo sĩ đem thần thông cất cánh cho tới thành tháp của hắn, tuy nhiên ko một vị nào là rất có thể trả lời được.

Nguồn gốc của 8 thắc mắc này, nhập thời kỳ Ðức Phật Kassapa xuất hiện nay bên trên trần thế, thân phụ u của dạ xoa Ālavaka đem duyên lành lặn cho tới hầu Ngài và được nghe 8 thắc mắc nằm trong 8 câu vấn đáp. Ālavaka được thân phụ u dạy dỗ lại, về sau, thân phụ u của Ālavaka mệnh chung, trải qua chuyện thời hạn vượt lên trên lâu, Ālavaka chỉ từ lưu giữ 8 thắc mắc, nhưng mà quên tổn thất 8 câu vấn đáp. Bởi vì như thế 8 câu vấn đáp thuộc sở hữu trí tuệ của Ðức Phật, vì vậy ko một ai rất có thể vấn đáp mang lại trúng được.

Dạ xoa Ālavaka nghe Phật dạy: “… ngươi ham muốn chất vấn điều gì thì cứ hỏi”. Y suy nghĩ đó là một thời cơ chất lượng tốt cho chính bản thân mình, hắn bèn đặt điều ĐK với Ðức Phật:

– Này Sa môn Gotama, tôi tiếp tục chất vấn những thắc mắc. Nếu Sa môn ko vấn đáp mang lại trúng được, thì tôi tiếp tục móc trái ngược tim của Sa môn ném điểm không giống, hoặc cầm đôi bàn chân của Sa môn ném xuống dòng sản phẩm sông Gangā.

Ðức Phật kể từ bi dạy dỗ rằng:

– Này Ālavaka, ngươi nên hiểu được Như Lai trước đó chưa từng thấy Sa môn, Bà la môn, chư thiên, Ma vương vãi hoặc Phạm thiên nào là, hoặc bất kể một ai rất có thể móc trái ngược tim của Như Lai ném cút điểm không giống, hoặc cầm đôi bàn chân của Như Lai ném xuống dòng sản phẩm sông Gangā; còn ngươi ham muốn chất vấn điều gì thì cứ chất vấn, Như Lai tiếp tục vấn đáp rành rọt mang lại ngươi nghe.

TÁM CÂU HỎI

Dạ xoa Ālavaka nhập lấy tấm biển khơi vàng đem ghi 8 thắc mắc rời khỏi ngay lập tức chất vấn Ðức Phật rằng:

– Này Sa môn Gotama,

1- Pháp nào là là của nả lý tưởng, cao quý nhất của bọn chúng sinh nhập đời?
2- Pháp nào là Khi bọn chúng sinh tiếp tục thực hành thực tế rồi, tiếp tục mang lại trái ngược an lạc?
3- Vị nào là là vị hùng vĩ rộng lớn những vị khác?
4- Chư bậc Thiện trí nói: bọn chúng sinh sinh sống ra làm sao vừa mới được gọi là sinh sống hùng vĩ nhất?

Bằng giọng phạm âm và lắng đọng, với tâm kể từ vô lượng, tuần tự động Ðức Phật trả lời:

– Này Ālavaka,

1- Ðức tin cậy là của nả lý tưởng, cao quý nhất của bọn chúng sinh nhập đời.
2- Thiện pháp Khi bọn chúng sinh tiếp tục thực hành thực tế rồi, tiếp tục mang lại trái ngược an nhàn.
3- Pháp chân thực là vị hùng vĩ rộng lớn những vị không giống.
4- Chư bậc Thiện trí trình bày rằng: “chúng sinh sinh sống bởi vì Trí tuệ vừa mới được gọi là cuộc sống hùng vĩ nhất”.

Ðức Phật tiếp tục vấn đáp 4 thắc mắc tương tự như Ðức Phật Kassapa ở vượt lên trên khứ tiếp tục vấn đáp, nhưng mà thân phụ u của dạ xoa Àlavaka từng dạy dỗ hắn như thế. Dạ xoa Ālavaka lắng tai Ðức Phật trả lời trúng tựa như các thắc mắc, nhưng mà thời hạn trải qua chuyện vượt lên trên lâu tiếp tục chìm sâu sắc nhập vào tiềm thức, hắn ko thể nào là lưu giữ lại được. Nay hắn được nghe Ðức Phật vấn đáp thích hợp thắc mắc, nhắc mang lại hắn hồi ức lại được, nên hắn vô nằm trong hoan tin vui, trừng trị sinh tin vui lạc kỳ lạ thông thường, trừng trị sinh đức tin cậy trong sáng, lòng tôn trọng điểm Ðức Phật, mặt khác khử tâm sảnh hận ngay lập tức, bèn thay đổi cơ hội xưng hô.

– Kính bạch Ðức Thế Tôn, kính nài Ngài phanh lòng kể từ bi so với con cái, trả lời mang lại con cái 4 thắc mắc nữa.

5- bằng phẳng pháp nào là, bọn chúng sinh rất có thể băng qua tư vùng nước xoáy?
6- bằng phẳng pháp nào là, bọn chúng sinh rất có thể băng qua biển khơi khổ sở tử sinh luân hồi?
7- bằng phẳng pháp nào là, bọn chúng sinh rất có thể giải bay khổ sở tử sinh luân hồi?
8- bằng phẳng pháp nào là, bọn chúng sinh mới mẻ trở thành trọn vẹn nhập sạch?

Ðức Phật giải đáp:

– Này Ālavaka, con cái hãy lắng nghe:

5- Nhờ Ðức tin cậy bọn chúng sinh băng qua tư vùng nước xoáy.
6- Nhờ Tâm rất khó duôi, đem Chánh niệm bọn chúng sinh băng qua biển khơi khổ sở tử sinh luân hồi.
7- Nhờ Tâm tinh anh tấn bọn chúng sinh giải bay khổ sở tử sinh luân hồi.
8- Nhờ Trí tuệ bọn chúng sinh mới mẻ trở thành trọn vẹn trong sáng.

Ðức Phật vấn đáp 4 thắc mắc tương tự như Ðức Phật Kassapa ở vượt lên trên khứ.

Lắng nghe kết thúc 4 câu trả lời của Ðức Phật, dạ xoa Ālavaka hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng sâu sắc xa xôi, vi diệu nhập tám thắc mắc gia bảo của thân phụ u giữ lại.

Dạ xoa Ālavaka tiếp tục lắng tai làm rõ, mới mẻ thực hành thực tế theo gót ngay lập tức bệnh đắc Nhập Lưu Thánh Ðạo, Nhập Lưu Thánh Quả, phát triển thành bậc Thánh Nhập Lưu (Sotāpanna) tiếp tục khử đoạn tuyệt được tâm cùn loài kiến và không tin tưởng không hề dư sót, còn tâm sảnh ko khử được, tuy nhiên tâm sảnh ko cho tới nỗi thực hiện điều tội lỗi, phạm giới sát sanh…. Bởi bậc Thánh Nhập Lưu đem giới đức trọn vẹn trong sáng, luôn luôn trực tiếp đem tâm hổ ngượng ngập tội lỗi và tởm hoảng sợ tội lỗi, đem đức tin cậy trọn vẹn trong sáng và vững chãi điểm Ðức Phật, Ðức Pháp, Ðức Tăng, tin cậy nghiệp và trái ngược của nghiệp.

Dạ xoa Ālavaka nhiệt tình tôn trọng Ðức Phật, đảnh lễ bên dưới chân Ngài, vô nằm trong cảm kích trước tâm đại bi của Ðức Phật nhưng mà bạch rằng:

– “Kính bạch Ðức Thế Tôn, con cái kính nài Ðức Thế Tôn bỏ qua những tội ác rộng lớn lao của con cái. Ngài cho tới trên đây với tâm đại bi tế chừng con cái, nhờ tâm kể từ và đức nhẫn nại của Ngài tiếp tục cảm hoá con cái cải ác tùng thiện, cải cùn quy chánh. Con nhiệt tình tôn kính nài quy hắn điểm Ðức Thế Tôn, Ðức Pháp và Ðức Tăng. Kính nài Ðức Thế Tôn nhận ra mang lại con cái là cận sự phái mạnh tiếp tục quy hắn Tam bảo Tính từ lúc thời điểm hôm nay cho tới hoàn toàn đời”.

Kính bạch Ðức Thế Tôn, kính nài Ngài kể từ bi trả lời những thắc mắc không giống nữa khiến cho con cái học tập, hầu ước đem đến sự quyền lợi, sự tiến thủ hoá, sự an nhàn lâu nhiều năm mang lại con cái.

Ðức Thế Tôn dạy:

– Sādhu! Lành thay! Con hãy chất vấn những điều con cái vướng mắc.

Kính bạch Ðức Thế Tôn:

1- Người giành được trí tuệ bởi vì pháp nào?
2- Người tìm hiểu giành được của nả bằng phương pháp nào?
3- Người giành được danh thơm nức giờ đồng hồ chất lượng tốt nhờ pháp nào?
4- Người ham muốn được kết bạn tri kỷ thiết với những người không giống bởi vì pháp nào?
5- Người kể từ quăng quật kiếp này, cút tái mét sinh kiếp sau được an nhàn, nên thực hành thực tế pháp nào là ?

Ðức Phật giải đáp:

– Này Ālavaka, con cái hãy lắng nghe:

1- Người đem đức tin cậy trong sáng điểm chánh pháp của bậc Thánh Arahán, nhờ biết lắng tai một cơ hội kính cẩn, sẽ có được được trí tuệ.
2- Người đem nghề nghiệp và công việc chân chánh, tinh anh tấn, nỗ lực, thường xuyên cần thiết thao tác sẽ có được được của nả.
3- Người đem danh thơm nức giờ đồng hồ chất lượng tốt nhờ đức tính chân thực.
4- Người ham muốn kết bạn tri kỷ thiết với những người không giống nhờ pháp phụ thân thí.
5- Người nào là thông thường thực hành thực tế những pháp như: chân thực, trí tuệ, tinh anh tấn, phụ thân thí, người ấy sau thời điểm kể từ quăng quật kiếp này, cút tái mét sinh ở kiếp vị lai được an nhàn.

Này Ālavaka:

– Không đem pháp nào là nhằm trừng trị sinh trí tuệ bởi vì sự lắng tai chánh pháp của bậc Thiện trí.
– Không đem pháp nào là trừng trị sinh của nả ngoài sự tinh anh tấn, nỗ lực thường xuyên cần thiết nhập việc làm thực hiện ăn chân chánh.
– Không đem pháp nào là tạo thành danh thơm nức giờ đồng hồ chất lượng tốt bởi vì pháp chân thực.
– Không đem pháp nào là nhằm kết bạn tri kỷ thiết với những người không giống bởi vì pháp phụ thân thí những vật xứng đáng lý tưởng.
– Không đem pháp nào là nhằm đem đến sự an nhàn ở kiếp vị lai bởi vì những pháp như: pháp chân thực, trí tuệ, tinh anh tấn, phụ thân thí.

Dạ xoa Ālavaka bạch với Ðức Thế Tôn rằng:

– Kính bạch Ðức Thế Tôn, thời điểm hôm nay con cái tiếp tục hiểu hiểu rõ sự quyền lợi, sự tiến thủ hoá, sự an nhàn nhập kiếp thời điểm hiện tại lộn kiếp vị lai. Ngài đem tâm đại bi ngự cho tới xứ Ālavi ở nhập thành tháp của con cái, chủ yếu vì như thế sự quyền lợi, sự tiến thủ hoá, sự an nhàn lâu nhiều năm của con cái.

Người nào là đem duyên lành lặn, đem đức tin cậy trong sáng điểm Ðức Phật, lắng tai chánh pháp của Ngài, người ấy sẽ tiến hành thiện pháp nhập tam giới và thiện pháp Siêu tam giới.

NỘP THÁI TỬ ĀLAVAKAKUMĀRA

Sáng hôm ấy, chư thiên ở vùng đồi núi vô nằm trong hoan tin vui trình bày lên điều Sàdhu! Lành thay! thì một toán quan tiền quân triều đình khênh cái kiệu vàng đem Thái tử Ālavakakumāra cho tới nộp mang lại dạ xoa Ālavaka ăn thịt theo gót lệ thông thường ngày. Khi chúng ta vừa vặn cho tới gốc cây Đa to tướng, chúng ta nghe giờ đồng hồ Sādhu! Lành thay! vang lừng cả không khí.

Khi quan tiền quân lại gần, trông thấy Ðức Thế Tôn đang được ngồi bên trên bảo tọa, còn dạ xoa Ālavaka đang được đứng một phía hầu Ngài, kể từ kim thân mật của Phật toả rời khỏi hào quang quẻ sáng sủa ngời, chúng ta cho tới hầu đảnh lễ Ðức Phật kết thúc, rồi thưa với dạ xoa Ālavaka:

– Này dạ xoa Ālavaka, Ðức vua của Shop chúng tôi truyền rước Thái tử Ālavakakumāra nộp mang lại ngươi.

Dạ xoa Ālavaka trước bại là dạ xoa man rợ, lấy thịt người thực hiện vật thực. Nhưng giờ đây, và đã được Ðức Phật cảm hóa rồi, dạ xoa Ālavaka đang trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, đem giới đức trọn vẹn trong sáng, luôn luôn trực tiếp đem tâm hổ ngượng ngập tội lỗi và tởm hoảng sợ tội lỗi; nên khi nghe tới những quan tiền thưa như thế, tâm vô nằm trong hổ ngượng ngập, Ālavaka kính cẩn khom bản thân fake nhị tay tiếp nhận Thái tử, rồi quỳ xuống bên dưới chân Ðức Phật nhưng mà bạch rằng:

– Kính bạch Ðức Thế Tôn, Thái tử Ālavakakumāra này, những quan tiền đem về hiến dưng mang lại con; con cái kính dưng Ngài Thái tử này. Kính nài Ngài với tâm đại bi tế chừng Thái tử.

Lúc ấy, dạ xoa Ālavaka cảm kích phát âm bài bác kệ:

“Con hoan tin vui với thiện tâm trong sáng,
Dâng Ngài Thái tử Ā-LA-VA-KA,
Là đứa nhỏ nhắn đem phước thiện rộng lớn lao,
Thân hình không thiếu, tướng tá mạo chất lượng tốt đẹp mắt,
Xin Ngài kể từ bi tế chừng Thái tử,
Vì quyền lợi, an nhàn mang lại muôn loài”.

Ðức Phật lâu nhận Thái tử kể từ tay của dạ xoa Ālavaka, rồi Ngài cho tất cả nhị đều quy hắn Tam bảo. Ngài phúc chúc:

Xin mang lại Thái tử Ālavakakumāra được an nhàn sinh sống lâu!
Ālavaka, con cái cũng rất được an nhàn, sinh sống lâu!
Chúc những con cái được sự quyền lợi, sự tiến thủ hoá cho chính bản thân mình và mang lại toàn bộ bọn chúng sinh.

Ðức Phật trao Thái tử Ālavakakumāra cho những quan tiền và dạy dỗ rằng:

– Này những con cái, những con cái hãy về tâu với Ðức vua Ālavaka hãy nuôi nấng đàng hoàng Thái tử Hatthaka Ālavakakumāra cứng cáp mang lại Như Lai.

Từ ấy, Thái tử Ālavakakumāra mang tên là Hatthaka Ālavakakumāra. Bởi vì như thế Thái tử được vị quan tiền nâng nhị tay trao mang lại dạ xoa Ālavaka, Ālavaka lại nâng nhị tay kính dơ lên Ðức Phật, rồi Ðức Phật nâng nhị tay trao lại cho những quan tiền (từ nhị tay này lịch sự nhị tay không giống, nên gọi là hatthaka).

Các quan tiền quân của triều đình vô nằm trong cảm kích trước tâm đại bi tế chừng của Ðức Phật, nhiệt tình tôn kính đảnh lễ bên dưới chân Ngài, khen thưởng ca tụng oách lực của Ngài. Họ vô nằm trong hoan tin vui, đảnh lễ Ðức Thế Tôn, kể từ giã dạ xoa Ālavaka, rồi nài luật lệ khênh kiệu Thái tử Hatthaka Ālavakakumāra quay về hoàng cung.

Trên đàng về bên, dân bọn chúng trông thấy khênh kiệu Thái tử, trong tim hồi hộp hoảng sợ bèn chất vấn những quan:

– Có nên dạ xoa Ālavaka chê Thái tử nhỏ vượt lên trên ko chịu đựng ăn thịt, chỉ ham muốn ăn thịt người rộng lớn chăng?

Các quan tiền trình bày trấn an dân bọn chúng, rồi trần thuật lại rành rọt những điều đôi mắt thấy tai nghe mang lại người xem yên tâm. Từ thôn xóm này, tin cậy Viral thời gian nhanh qua chuyện thôn xóm không giống, người nào cũng sung sướng mừng tiếp tục bay ngoài nàn tóc tang khổ sở nhức. Toàn thể dân bọn chúng thiên về phía thành tháp của dạ xoa Ālavaka, điểm đem Ðức Thế Tôn đang được ngự kính cẩn lễ bái Ngài và trình bày lên điều Sādhu! Sādhu! Lành thay! Lành thay!

Ðã cho tới giờ cút khất thực, Ðức Thế Tôn ngự cút trước, còn dạ xoa Ālavaka ôm chén dẫn dắt chân Ngài rời khỏi cho tới thân mật đàng, Ðức Thế Tôn tạm dừng, biết ý, dạ xoa Ālavaka dưng chén lên mang lại Ngài, đảnh lễ Ngài rồi về bên thành tháp của tớ.

Ðức Thế Tôn chậm trễ rãi cút nhập trở thành Ālavi khất thực, Ngài cho tới một gốc cây tĩnh mịch sát cửa ngõ trở thành Ālavi nhằm lâu thực và ngủ trưa.

Chuyện Ðức Thế Tôn cảm hoá dạ xoa Ālavaka hung tợn tiếp tục Viral kể từ những xóm xóm, cho tới kinh trở thành. Các quan tiền kiệu Thái tử về bên hoàng cung tâu trình Ðức vua được rõ ràng từng việc. Ðức vua, Hoàng hậu, những quan tiền nằm trong toàn thể hoàng phái vô nằm trong sung sướng mừng Khi được trông thấy lại mặt mày Thái tử. Lúc ấy, xa xôi giá bán Ðức vua Ālavaka, Hoàng hậu nằm trong đoàn tuỳ tùng thoát ra khỏi hoàng cung, số tấp nập dân bọn chúng theo gót sau, cho tới hầu Ðức Thế Tôn. Khi lại gần, Ðức vua xuống kiệu kể từ xa xôi, cút chân cho tới, tôn kính đảnh lễ Ðức Thế Tôn, toàn bộ cũng đều đảnh lễ theo gót, rồi ngồi một điểm ăn ý lẽ.

Ðức vua bạch Ðức Thế Tôn:

– Kính bạch Ðức Thế Tôn, Ngài tiếp tục cảm hoá dạ xoa Ālavaka như vậy nào? Bạch Ngài.

Nhân cơ hội ấy, Ðức Phật thuyết giảng bài bác kinh Ālavakasutta, thuật lại rõ ràng từng cụ thể mang lại hội bọn chúng nghe về sự việc Ngài tiếp tục người sử dụng pháp nhẫn nại nhằm cảm hoá dạ xoa Ālavaka.

Thời pháp kết thúc, toàn bộ hội bọn chúng thảy đều hoan tin vui, đem số chư thiên, chư Phạm thiên, trái đất bao gồm đem 84.000 bọn chúng sinh bệnh đắc Thánh Ðạo, Thánh Quả tuỳ theo gót chuyên môn tía la mật của mình.

Sau bại, Ðức vua Ālavaka và dân bọn chúng kinh trở thành Ālavi, mỗi ngày rước lễ phẩm cho tới dưng mang lại dạ xoa Ālavaka không thiếu.

Thái tử Hatthaka Ālavaka cho tới tuổi hạc cứng cáp thông thường cho tới hầu Ðức Phật, nghe pháp, cúng nhường nhịn tư số đồ dùng cho tới chư Tăng. Nhờ đem đức tin cậy trong sáng điểm Tam bảo, sự tinh anh tấn tổ chức thiền tuệ, chẳng bao lâu sau, Thái tử Hatthaka Ālavaka tiếp tục bệnh đắc cho tới bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh loại tía nhập Phật giáo.

Thái tử Hatthaka Ālavaka nằm trong group cận sự phái mạnh tùy tùng thông thường tế chừng những người dân không giống bởi vì tư pháp tế độ:

1- Thầy thí của nả cho tới người không giống.
2- Nói điều chân thực, và lắng đọng dễ dàng nghe.
3- Hành động quyền lợi mang lại từng bọn chúng sinh.
4- Hoà đồng với người xem.

Ðức Thế Tôn khen thưởng và ca tụng Thái tử Hatthaka Ālavaka như sau:

“Này chư Tỳ khưu, Hatthaka Ālavaka là người dân có tư pháp tế chừng tối thắng nhất nhập sản phẩm cận sự phái mạnh của Như Lai”.

-ooOoo-

Giải quí kể từ ngữ:

– Pháp nước xoáy: là tư pháp thực hiện mang lại bọn chúng sinh đắm chìm nhập biển khơi khổ sở tử sinh luân hồi nhập tía giới tư loại, ko thể ngoi đầu nổi lên được.

Bốn pháp nước xoáy (ogha):

1- Ngũ dục như nước xoáy thực hiện bọn chúng sinh đắm chìm nhập sắc, thanh, mùi hương, vị và xúc.
2- Tà loài kiến như nước xoáy thực hiện bọn chúng sinh đắm chìm nhập cùn loài kiến sai lầm không mong muốn.
3- Kiếp sinh như nước xoáy thực hiện bọn chúng sinh đắm chìm nhập kiếp sinh cõi Dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới.
4- Vô Minh như nước xoáy thực hiện bọn chúng sinh đắm chìm nhập si đắm đuối, ko bệnh ngộ chân lý Tứ Thánh đế.

Saddhā: Ðức tin cậy, tin cậy điểm Tam bảo, tin cậy nghiệp và trái ngược của nghiệp; tin cậy thiện nghiệp mang lại trái ngược sung sướng, thâm nho mang lại trái ngược khổ sở. Ðức tin cậy là pháp đứng vị trí số 1 vào cụ thể từng thiện pháp, người dân có đức tin cậy, đem sự tinh anh tấn tổ chức thiền tuệ, rất có thể bệnh đắc 4 Thánh Ðạo, 4 Thánh Quả và Niết Án Thư , mới mẻ rất có thể băng qua tư pháp nước xoáy.

Ðức Phật dạy: nhờ đức tin cậy người tao băng qua tư pháp nước xoáy.

Chỉ đem bậc Thánh Nhập Lưu mới mẻ đem đức tin cậy trong sáng trọn vẹn.

Appamāda: Không dễ dàng duôi, tức là luôn luôn trực tiếp đem chánh niệm là niệm thân mật, niệm lâu, niệm tâm, niệm pháp, là tuyến đường có một không hai băng qua biển khơi khổ sở tử sinh luân hồi.

Annava: Biển khổ sở luân hồi, từng cảnh khổ sở của từng bọn chúng sinh, xung quanh quẩn trong khoảng tử sinh luân hồi vượt lên trên mênh ước bát ngát, sâu sắc thẳm như biển khơi hồ nước.

Do bại, Ðức Phật dạy: “Nhờ tâm rất khó duôi, đem chánh niệm, bọn chúng sinh băng qua biển khơi khổ sở tử sinh luân hồi”.

Vīriya: Tâm tinh anh tấn, sự kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm thiện tâm phát triển.

– Tinh tấn ko khiến cho ác pháp trừng trị sinh.
– Tinh tấn khử ác pháp tiếp tục sinh.
– Tinh tấn thực hiện mang lại thiện pháp ko sinh được trừng trị sinh.
– Tinh tấn thực hiện mang lại thiện pháp tiếp tục trừng trị sinh càng thêm thắt phát triển đến việc bệnh đắc 4 Thánh Ðạo, 4 Thánh Quả, khử đoạn tuyệt vô minh, tham ô ái và từng ác pháp không hề dư sót.

Dukkha: Khổ: khổ sở sinh, khổ sở lão, khổ sở căn bệnh và khổ sở tử, khổ sở tử sinh luân hồi nhập tía giới tư loại.

Do bại Ðức Phật dạy: “nhờ tinh anh tấn, bọn chúng sinh bay ngoài khổ sở tử sinh luân hồi”.

Pannā: Trí tuệ: ở trên đây này đó là Arahán Thánh Ðạo Tuệ, đem năng lực khử đoạn tuyệt toàn bộ từng vô minh, tham ô ái, phiền óc, ác pháp không hề dư sót.

Parisujjhati: trọn vẹn nhập sạch: tâm trọn vẹn trong sáng tức là tâm không hề vô minh, tham ô ái, phiền óc và từng ác pháp, này đó là tâm của bậc Thánh Arahán.

Do bại Ðức Phật dạy: “Nhờ trí tuệ bọn chúng sinh trở thành trọn vẹn nhập sạch”.

Xem thêm: Ảnh Nhân Vật Anime: Hội Ngộ Đầy Đủ Những Gương Mặt Danh Giá Nhất Trong Thế Giới Anime - Việt Nam Fine Art -

VIDEO BỘ TRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT – SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHÌ
– ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ĀLAVAKA 

Phật giáo Theravada!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Gua Sha Hình Nấm - Đá Cẩm Thạch

Bạn đang phải vật lộn với đôi mắt sưng húp và quầng thâm? Xin giới thiệu gua sha hình nấm - một công cụ lý tưởng mà bạn nên bổ sung ngay vào bộ sưu tập chăm sóc sắc đẹp của mình!