192.168.1.5 - Đăng Nhập Admin Quản Lý Router Mạng

Monday, 14 November 2022

192.168.1.5 là IP address gì?

192.168.1.5 is a private IP address of a some network Router line set. Khi đăng nhập vào phần quản lý của 192.168.1.5 Đăng nhập , bạn có thể quản lý cấu hình Bộ định tuyến như: Đổi mật khẩu, Đổi tên WiFi, cấu hình các thông số khác cho Bộ định tuyến ...

Cách đăng nhập vào 192.168.1.5

Bước 1: Bạn cần kết nối Bộ định tuyến với máy tính của bạn thông qua dây LAN hoặc mạng không dây.

mạng bộ định tuyến

Bước 2: Để truy cập trang Đăng nhập quản trị của  192.168.1.5 quý khách vào địa chỉ của web duyệt (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Cốc Cốc ...) và nhập  192.168.1.5 sau đó nhấn Enter hoặc vào link http://192.168.1.5/

 192.168.1.5

Bước 3: Sau đó màn hình nhập UsernamePassword hiện ra. Bạn nhập tài khoản để đăng nhập vào phần quản trị của 192.168.1.5

Tài khoản đăng nhập mặc định của 192.168.1.5

Địa chỉ IP: 192.168.1.5
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin

Danh Sách Tài Khoản Của 192.168.1.5

Username Password
admin admin
(blank) (blank)
admin password
admin (blank)
(no default) (no default)
admin  
admin BSNL1234
admin abcd12345
admin found on router label
(blank) NOLOGIN

Xử lý sự cố 192.168.1.5

Nếu bạn không thể đăng nhập vào 192.168.1.5 của bộ định tuyến thì có lẽ bạn đang nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu (thường sẽ được ghi ở mặt sau Router). Ngoài ra, hãy nhớ ghi nhớ thông tin tài khoản đăng nhập nếu bạn thay đổi chúng.

10 0 0 138 đặt lại bộ định tuyến

Bạn có thể nhấn nút Reset của Router để đăng nhập lại với mặc định tài khoản của Router nếu bạn không đăng nhập được với mặc định tài khoản của 192.168.1.5 .

Đánh Giá - Review

Đánh Giá V120: 100% - 8 votes
100%